Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: PO WER u Traugutta czyli Ponadnarodowa mobilność uczniów w projekcie „Wyraź COOLturkę sztuką”

Główna treść

PO WER u Traugutta czyli Ponadnarodowa mobilność uczniów w projekcie „Wyraź COOLturkę sztuką”

13 lutego br. Agencja Narodowa Fundacji Rozwoju Edukacji zaakceptowała do realizacji wniosek złożony w ramach programu PO WER – Ponadnarodowa mobilność uczniów. Głównym celem programu jest wzmocnienie przekrojowych kompetencji kluczowych uczniów, w tym m.in.: nauka języków obcych, rozwijanie umiejętności uczenia się, nabycie nowych kompetencji niezbędnych do rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Złożony wniosek otrzymał 93 pkt na 105 możliwych i 111021,00 PLN na realizację wszystkich zaplanowanych działań. Autorkami wniosku są nauczycielki języka angielskiego ZS w Wolbromiu, tj.  Jolanta Haberka oraz Beata Miłoszewska- Wilk, która jest także koordynatorem projektu.

W ramach w/w programu w okresie od 1.05.2020 do 31.10.2020 r. uczniowie ZS będą realizować międzynarodowy projekt pt. „Wyraź COOLturkę sztuką”. Założeniem projektu jest wyjazd 20 uczniów i 4 nauczycieli do szkoły partnerskiej we Włoszech. Projekt obejmuje udział w zajęciach formalnych i nieformalnych wspólnie z uczniami ze szkoły przyjmującej. Uczestnikami projektu będą uczniowie klas pierwszych i drugich liceum oraz technikum, którzy zostaną wybrani do udziału w mobilności w otwartej rekrutacji. Celem ogólnym projektu jest zdobycie i pogłębienie wiedzy młodzieży na temat wielokulturowej różnorodności, a także kształtowanie postawy otwartości i zrozumienia innych ludzi i kultur. Ponadto, projekt przewiduje wzmocnienie kompetencji kluczowych zarówno uczniów jaki i nauczycieli.
Zadaniem uczniów będzie poznanie różnic oraz podobieństw kulturowych, historycznych, architektonicznych i społecznych dwóch państw z UE, tj. Polski i Włoch. Wspólna nauka i zabawa uczniów pozwoli na odkrycie różnic i podobieństw dwóch państw. Działania podejmowane w ramach projektu pozwolą na wzmocnienie więzi i świadomości przynależności do społeczności europejskiej. Uczestnicy projektu będą porównywać różne aspekty życia szkolnego, społecznego i kulturowego, a informacje i zebrane dane będą przedstawione w różnorodnych formach. 
O poszczególnych etapach realizowanego projektu oraz o postępach naszych uczniów będziemy Państwa na bieżąco informować na stronie internetowej szkoły, tj. www.zswolbrom.pl, w zakładce PROJEKTY – PO WER.

Beata Miłoszewska-Wilk
Koordynator projektu