Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: POCIĄG JEZUSA ZATRZYMUJE SIĘ PRZY KAŻDYM SERCU … SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W KĄPIELACH WIELKICH

Główna treść

POCIĄG JEZUSA ZATRZYMUJE SIĘ PRZY KAŻDYM SERCU … SPOTKANIE BOŻONARODZENIOWE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W KĄPIELACH WIELKICH

Tradycją naszej szkoły jest organizowanie Spotkania Bożonarodzeniowego w niedzielę poprzedzającą Wigilię Bożego Narodzenia. Jednakże tegoroczne „Jasełka” ze względu na ogłoszoną żałobę narodową odbyły się w okresie poświątecznym. Rozpoczęły się od powitania przez Panią Dyrektor Annę Świerczek wszystkich zebranych gości:
Posła na Sejm RP Panią Lidię Gądek, Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Pana Adama Zielnika, Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Ochrony Zdrowia Panią Dorotę Świerczek, Radnego Miasta i Gminy Wolbrom Pana Andrzeja Barczyka, Społecznego Doradcę Burmistrza Panią Bożenę Konieczną, Proboszcza parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kąpielach Wielkich Ks. Andrzeja Białka, Prezesa OSP w Kąpielach Wielkich Pana Stanisława Ducha, Naczelnika OSP w Kąpielach Wielkich Pana Janusza Skorupkę, Przewodnicząca KGW w Kąpielach Wielkich Panią Weronikę Kowal, Radę Rodziców ZSP w Kąpielach Wielkich oraz wszystkich rodziców i całą społeczność wiejską. 

Jako pierwsze na scenie wystąpiły  Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Kąpiel Wielkich, które wspaniale zaprezentowały polskie kolędy i pastorałki.              Punktem kulminacyjnym wieczoru okazało się przepiękne, bożonarodzeniowe przedstawienie przygotowane pod kierunkiem  Pań: Agnieszki Maj-KoryczanLidii MąkolJoanny Duch i Pana Wiktora Fuglewicza. W zaprezentowanym widowisku, które w tym roku odbyło się w dworcowej scenerii wśród głośnych komunikatów niezbędnych podróżnym,   poruszono bardzo ważne tematy: samotności, wszechobecnego pośpiechu i braku miłości. Nie zabrakło również tradycyjnego motywu Maryi i Józefa opiekującego się nowonarodzoną Dzieciną, pasterzy zmierzających do żłóbka i Trzech Króli z cennymi darami oddającymi pokłon Chrystusowi. Ten wyjątkowy spektakl pokazujący losy bezdomnych podczas cudu wigilijnej nocy pozwolił wyzwolić w nas refleksję, iż Boże Narodzenie będzie wśród tych, którzy uśmiechają się szczerze do braci, i wyciągają ku nim zgodną pomocną dłoń, mają dlań czas, i poświęcają im swoją uwagę.  Będzie wśród tych, którzy milkną, by wysłuchać innych i rozdają nadzieję niosąc pomoc zrezygnowanym, zagubionym, słabym!
Ogromne zaangażowanie młodych aktorów, nauczycieli i rodziców opłaciło się, gdyż przedstawienie podbiło serca zaproszonych gości i całej lokalnej społeczności. Ponadto podczas Przeglądu Grup Jesełkowych, który odbył się 9 stycznia 2019r. w Domu Kultury w Wolbromiu spektakl oczarował również jury konkursu, które przyznało naszej grupie I miejsce.

Na zakończenie wieczoru Pani Dyrektor Anna Świerczek podziękowała wszystkim zaproszonym gościom za wspaniałą współpracę w minionym roku, szczególnie Panu Burmistrzowi za wsparcie i zaangażowanie w życie naszej szkoły. Następnie Pani Dyrektor złożyła wszystkim życzenia noworoczne. Życzenia mieszkańcom wsi złożył również Pan Burmistrz Adam Zielnik oraz Pani Poseł Lidia Gądek.
Ponadto dziękujemy Radzie Rodziców za przygotowanie wspaniałej kolacji wigilijnej.

Galeria zdjęć