Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Podręcznik dla Opiekunów Osób z chorobami otępiennymi

Główna treść

Podręcznik dla Opiekunów Osób z chorobami otępiennymi

Bezpłatny podręcznik powstaje w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2014-2020 i będzie bezpłatnie dystrybuowany od grudnia 2019 r. Otrzymać go mogą osoby w wieku 60+, które opiekują się osobami z chorobami otępiennymi.

Można się po niego zgłosić wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie:
https://wyspypamieci.com.pl/opiekun-szyty-na-miare-zamowienie-poradnika/
lub
wysyłając mail na adres fundacja@wyspypamieci.com.pl., w którym należy wskazać:

  • imię i nazwisko;
  • adres korespondencyjny;
  • datę urodzenia;
  • oświadczenie o sprawowaniu opieki nad osobą z chorobą otpienną;
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację Wsypy Pamięci oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (RODO).