Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: PODSUMOWANIE PROJEKTU POWER: INNOWACYJNY NAUCZYCIEL – ZMOTYWOWANY UCZEŃ ZREALIZOWANEGO W SP W WIERZCHOWISKU

Główna treść

PODSUMOWANIE PROJEKTU POWER: INNOWACYJNY NAUCZYCIEL – ZMOTYWOWANY UCZEŃ ZREALIZOWANEGO W SP W WIERZCHOWISKU

2 września 2020 r. Szkoła Podstawowa w Wierzchowisku zakończyła udział w swoim pierwszym edukacyjnym projekcie finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER). Na realizację założonych celów i zadań szkoła pozyskała dofinansowanie w kwocie: 102 423,37 PLN.

Głównymi założeniami programu było promowanie wśród młodzieży i nauczycieli idei innowacyjności, uczenia się przez całe życie, rozwijanie kompetencji cyfrowych i językowych, otwieranie się na współpracę europejską.

Czytaj więcej (kliknij)