Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Podwójna radość z kina „Radość”

Główna treść

Podwójna radość z kina „Radość”

Są jeszcze w Polsce miasta, gdzie do najbliższego kina jest nawet 50 kilometrów, a lukę miłośnikom X muzy wypełniają, co jedynie kina objazdowe. Prawdziwym ewenementem na mapie Polski jest nasz, niespełna 9. tysięczny Wolbrom. Do działającego od 40 lat w Domu Kultury i gruntownie zmodernizowanego przed kolkoma laty cyfrowego kina „Radość” z 380 osobową widownią, dołączyło niedawno kino studyjne. Nowoczesne kino cyfrowe na 38 miejsc otworzył osobiście sam Prezydent RP dr. Andrzej Duda.Otwarcie sali kameralnej przez Prezydenta zbiegło się z jego wizytą w naszym mieście w dn. 27. stycznia 2017 r. i nadaniem Andrzejowi Dudzie przez Radę Miejską tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Wolbromia”.

– Symboliczne otwarcie kameralnej sali kinowej następuje dzisiaj, w tym dniu, gdy ja, jako Prezydent Rzeczypospolitej, odwiedzam Wolbrom. Rzeczywiście to kino to było coś takiego, co – muszę powiedzieć – mnie porwało. Bo ‒ wierzcie mi, Państwo – bywałem, zwłaszcza na przestrzeni tych ostatnich lat, gdy prowadziłem działalność poselską, w wielu miastach – mniejszych, większych. Z reguły niestety domy kultury i kina nie są tam w najlepszym stanie, kina w szczególności. Stare projektory ‒ czasem w ogóle nie działają, stare fotele… Ale w Wolbromiu się za to wzięto: „My chcemy mieć kino na takim poziomie, jak są kina w wielkim mieście – nowoczesne, piękne, atrakcyjne!”. To była wspaniała idea, która się udała. Choć muszę powiedzieć, że na samym początku nawet ja patrzyłem z powątpiewaniem, gdy usłyszałem: „Będziemy tutaj mieli cyfrowe kino, będą filmy w 3D, będzie superdźwięk!”, a jednak to samozaparcie, które tu było, przyniosło efekty – mówił z podziwem o dokonaniach dyrektora DK Piotra Gamrota i władz miasta Prezydent RP Andrzej Duda podczas swej laudacji.
Otwierając nowe kino, Prezydent, któremu przy otwarciu towarzyszył m.in. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wicewojewoda małopolski Piotr Ćwik i burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom Adam Zielnik, określił, że kino to jest na miarę XXI wieku i dorównuje najlepszym standardom europejskim i światowym.

Po trzech latach od pierwszego pomysłu, marzenie dyrektora Piotra Gamrota o cyfrowym kinie studyjnym stało się faktem. Dzięki temu nasze miasto dysponuje obecnie dwoma salami, z najwyższej jakości cyfrowej z projektorami 4K 3D i 2D, nagłośnieniem JBL i hiszpańskimi komfortowymi fotelami, gdzie może się odbywać 6 seansów dziennie. W roku 2016 wolbromskie kino odwiedziło ok 5 tys. kinomanów, więcej niż w roku poprzednim. Nowo otworzona sala kameralna powinna jeszcze ten wynik poprawić.

Aby w naszym mieście powstała druga sala kinowa duży wkład wniósł Burmistrz Wolbromia Adam Zielnik, który na realizację zadania z budżetu gminy wsparł Dom Kultury kwotą 225 tysięcy złotych. Taką samą kwotę Dom Kultury pozyskał wcześniej z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ze złożonego wniosku ,,Kino studyjne w małym mieście. Dotąd marzenia, wkrótce rzeczywistość”. Przeszło 100 tysięcy złotych Dom Kultury wyłożył z własnych środków.

– Niejednokrotnie powtarzałem, że do każdej pozyskanej z zewnątrz złotówki dokładam drugą. Tak było i tym razem i niech będzie to zachętą dla innych moich dyrektorów – mówi burmistrz Adam Zielnik. – Dzisiaj wszystko wskazuje na to, że jesteśmy jedynym w Polsce dwusalowym kinem w tak małej miejscowości – podkreślił burmistrz.

– W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować naszej Radzie Miejskiej za to, że jednogłośnie poparła mój wniosek o przeznaczenie środków na kino. Takie wsparcie jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ dowodzi zrozumienia i odpowiedzialności naszych radnych, którzy rozumieją priorytety stojące przed MiG Wolbrom i wspierają mnie w przedsięwzięciach służących w pierwszej kolejności wszystkim mieszkańcom MiG Wolbrom. Jak powiedziałem podczas grudniowej sesji – bez Was nie dałbym rady -podsumował burmistrz Adam Zielnik.

GALERIA ZDIĘĆ