Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Podwyżka pod niejasnym pretekstem

Główna treść

Podwyżka pod niejasnym pretekstem

W związku z dużym oddźwiękiem społecznym wywołanym przez ogłoszenie Wolbromskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w sprawie podwyżki czynszów w blokach przejętych od MZGKiM – rzekomo w wyniku wprowadzenia stałej opłaty abonamentowej w wys. 8,10 zł za miesiąc – dyrektor WZWiK wyjaśnia: opłata abonamentowa w tej wysokości obowiązuje od sierpnia 2012 r. i nie była podnoszona przy okazji uchwalania taryf za wodę i ścieki na okres od 10 sierpnia 2013 r. do 9 sierpnia 2014 r.

-Uzasadnianie podwyżki czynszu  z powołaniem się na stawki taryf uchwalone w czerwcu 2013 r., które na dodatek w cytowanej pozycji nie były zmieniane od dwóch lat uważam za co najmniej dziwne – podkreśla dyrektor Adam Kamionka  – Co więcej – zdecydowanie protestuję przeciwko ujmowaniu sprawy podwyżki czynszu w takim kontekście.

Wydaje się, że mieszkańcy mają prawo wiedzieć za co płacą i jakie są rzeczywiste powody podwyżek, zwłaszcza, że kwota uzyskana w wyniku tej konkretnej podwyżki znacznie przekracza kwotę 8,10 zł za budynek (przyjmując, że blok 47/2 to 2 099 m2 x podwyżka 0,02 zł/m2 – daje w sumie kwotę 41,98 zł). Zasłanianie prawdziwych intencji WSM rzekomymi działaniami WZWiK może być odczytane jako nadużycie nie tylko przeciwko prawidłowej polityce informacyjnej WSM wobec lokatorów, ale także godzi w dobre imię WZWiK.

W zawiązku z zaistniałą sytuacją WZWiK wystosował do WSM pismo, w którym zażądał doprecyzowania treści spornego ogłoszenia, aby nie wprowadzało mieszkańców w błąd.
Treść pisma w załączeniu.

Ewa Barczyk

Pismo-WZWiK-do-Wolbromskiej-Spółdzielni-Mieszkaniowej.pdf