Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Podziękowanie Burmistrza Jana Łaksy

Główna treść

Podziękowanie Burmistrza Jana Łaksy

Decyzją wyborców kończy się 8-letni czas mojego kierowania Gminą Wolbrom. Początki były trudne, Gmina była zadłużona, trzeba było kończyć sprawy rozpoczęte w poprzednich latach. W rozwiązywaniu problemów pomagała mi dobra znajomość realiów i zawodowe doświadczenie. Spraw do załatwienia było wiele, bardzo dużo z nich udało się zrealizować lub rozpocząć.

·         Obecnie na terenie miasta i gminy Wolbrom mamy wiele kilometrów wyremontowanych z udziałem środków z budżetu Gminy dróg, w tym wszystkie drogi wojewódzkie.

·         Udało się nam pozyskać środki zewnętrzne na remont 4 schetynówek wraz z kanalizacją deszczową ul. Wyzwolenia i Nowej, a także wyremontować wiele kilometrów dróg wiejskich, część z nich z dofinansowaniem z funduszy wojewódzkich.

·         Korzystając z dofinansowania unijnego dostosowaliśmy zachodnią część targowiska do wymogów sanitarnych niezbędnych do handlu zwierzętami i płodami rolnymi.

·         Zakończyliśmy długotrwały proces projektowania modernizacji wolbromskiej oczyszczalni, który może się wkrótce rozpocząć, dzięki uzyskanej zgodzie na pożyczkę z WFOŚ.

·         Udało się z udziałem środków zewnętrznych rozbudować kanalizację w kolonii Grabie i włączyć ją do sieci przepustem pod torami, a także przygotować rozpoczynającą się właśnie rozbudowę kanalizacji w Łobzowie.

·         Niedawno podpisałem umowę na budowę obwodnicy Wolbromia, której budowa może rozpocząć się w przyszłym roku.

·         Przeprowadzonych zostało wiele większych i mniejszych remontów obiektów użyteczności publicznej, w tym gruntowny remont budynku Domu Kultury wraz z nowoczesnym wyposażeniem, a także termomodernizacja hali sportowej UKS Judo Wolbrom.

·         Na bieżąco dbaliśmy o remonty w placówkach oświatowych, przystosowując je do nowoczesnych wymagań.

·         Poprawialiśmy stan bezpieczeństwa publicznego poprzez budowę systemu monitoringu, wspieranie działań zawodowej i ochotniczych straży pożarnych i policji.

·         Ostatnio pozyskaliśmy kolejne środki unijne i ogłosiliśmy przetarg na kontynuację prac przy świetlicy wiejskiej w Zarzeczu.

·         W mieście i na wsiach powstało wiele nowych placów zabaw, modernizowane były stare i  powstawały nowe obiekty sportowe i rekreacyjne.

·         Gmina sprawnie wdrożyła nowe przepisy związane z gospodarką odpadami komunalnymi, a ostatnio ogłosiliśmy przetarg na prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi na kolejne półtora roku.

·         Działa i rozwija się Wolbromska Specjalna Strefa Ekonomiczna, gdzie powstają kolejne nowe zakłady, tworzące miejsca pracy.

W ciągu ostatnich lat Gmina pozyskała środki zewnętrzne nie tylko na inwestycje, ale także na inne projekty: Wolbrom uczestniczy w projekcie gminy Szczucin „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Lokalne szkoły zyskały nowe wyposażenie dzięki środkom z projektów „Radosna szkoła”, czy „Cyfrowa szkoła”, a uczniowie dodatkowe możliwości rozwoju w ramach projektów „Szkoła podstawowa dobrym startem w przyszłość”, czy „Już pływam”. Sięgaliśmy po dostępne dla naszej gminy środki zewnętrzne – opowieści o zmarnowanych szansach i porównywanie naszej sytuacji do innych gmin można włożyć między bajki, bo wystarczy choć trochę wgłębić się w temat, poznać przepisy i uwarunkowania, a szybko okaże się, że chcieć nie zawsze znaczy móc. Gmina znajduje się obecnie w dobrej kondycji finansowej i ma otwarte perspektywy na przyszłość, zadłużenie naszego samorządu to tylko 1 mln zł, co przy planie budżetu w wys.  62 802 370 zł stanowi 1,59 %. To bardzo komfortowa sytuacja dla nowego burmistrza.

Kończąc pracę na stanowisku burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom składam serdeczne podziękowania wszystkim współpracownikom – burmistrz nie może sprawnie realizować zamierzeń bez doświadczonego i kompetentnego zespołu współdziałających fachowców. Dziękuję też wszystkim wyborcom, którzy kolejny raz oddali na mnie swoje głosy, doceniając moją pracę. Żałuję, że tak wielu uwierzyło w kłamstwa i plotki szerzone w celu dezawuowania mojej osoby w wyjątkowo negatywnej kampanii wyborczej.

W najbliższy poniedziałek poznamy mojego następcę. Ja kończę kadencję z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Mam nadzieję, że nowo wybrane władze Miasta i Gminy Wolbrom nie zaprzepaszczą naszych dotychczasowych osiągnięć i nie zawiodą pokładanego w nich społecznego zaufania. Gratuluję wybranym radnym, mam nadzieję, że praca samorządu w kolejnej kadencji będzie przebiegała z korzyścią dla rozwoju gminy, z udziałem radnych wybranych z mojego ugrupowania. Mieszkańcom Gminy Wolbrom życzę wszystkiego dobrego.

Jan Łaksa