Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Podziękowanie za udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Stanisława Pyzio

Główna treść

Podziękowanie za udział w uroczystościach pogrzebowych śp. Stanisława Pyzio

W imieniu całej rodziny pragniemy podziękować wszystkim którzy łączyli się z nami w bólu i żałobie po śmierci naszego kochanego Męża, Taty i Dziadka – śp. Stanisława PYZIO.

W sposób szczególny dziękujemy:

  • Proboszczowi parafii pw. Św. Mikołaja w Dłużcu ks. Andrzejowi

Michniewskiemu,

  • Proboszczowi parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Kąpielach Wielkich ks.

Andrzejowi Białkowi za posługę modlitewną i uczestnictwo we mszy św. 

  • Burmistrzowi Miasta i Gminy Panu Adamowi Zielnikowi i pracownikom Urzędu MiG,
  • Radzie Miejskiej z Przewodniczącym RM Panem Bartłomiejem Żurkiem,
  • Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu i Pracownikom Zespołu Szkół w Dłużcu,
  • Andrzejowi Papajowi oraz wszystkim uczestnikom pogrzebu.

Dziękujemy serdecznie rodzinie bliższej i dalszej, przyjaciołom, znajomym, sąsiadom i wszystkim którzy towarzyszyli w ostatniej drodze śp. Stanisława PYZIO. Dziękujemy za pamięć, kondolencje i modlitwę, oraz za to, że byliście z nami w tej trudnej dla nas chwili. 

Z wyrazami wdzięczności:
Rodzina