Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Poezja pokonała bariery niepełnosprawności

Główna treść

Poezja pokonała bariery niepełnosprawności

W piątek 11 kwietnia na scenie wolbromskiego DK odbyły się II Małopolskie Impresje Osób Niepełnosprawnych, których organizatorami byli WTZ w Lgocie Wolbromskiej oraz DK w Wolbromiu. Impresje były drugą- bardzo udaną edycją konkursu, którego celem jest przede wszystkim stworzenie możliwości uczestnictwa w kulturze osób niepełnosprawnych. W konkursie wzięli udział podopieczni placówek opiekuńczych: ŚDS, WTZ i DPS, którzy recytując wiersze znanych poetów, dostarczyli widzom wielu wzruszeń.

Podopieczni reprezentujący osiemnaście placówek opiekuńczych, szkół specjalnych ŚDS, WTZ i DPS z województwa małopolskiego byli oceniani w dwóch kategoriach konkursowych- w kategorii recytacji oraz w kategorii poezji śpiewanej. Uczestników oceniało jury w składzie:
Marta Jurkowska- poetka, laureatka wielu lokalnych i ogólnopolskich konkursów poetyckich, Katarzyna Szojda- poetka, autorka cyklu bajek oraz tekstów piosenek, Agnieszka Salamon- polonistka i poetka, Grzegorz Ludwiczak – poeta, autor zbiorów poetyckich, założyciel grupy „Zielone Światło” przy Stowarzyszeniu „Wszyscy dla wszystkich”, wspierającej osoby walczące z chorobami nowotworowymi oraz Marcin Tomsia – przewodniczący jury, nauczyciel polonista w Zespole Szkół nr 4 w Olkuszu, poeta, kontynuator inicjatywy Jolanty Skawińskiej.

Przedmiotem oceny konkursowej były w szczególności: dobór repertuaru, tematyka utworu umożliwiająca wyrażanie osobistych przeżyć, interpretacja, ogólny wyraz artystyczny oraz osobowość wykonawcy. Wszyscy uczestnicy przekroczyli swoje bariery i prezentując się na scenie dostarczyli widzom ogromnych emocji i wzruszeń. Po ogłoszeniu werdyktu, nagrody laureatom wręczyła Naczelnik Wydziału Edukacji UMiG Wolbrom Dorota Świerczek.

W rywalizacji konkursowej, choć nie o nia przede wszystkim chodziło, najlepsze miejsca zajęli:

W kategorii recytacja:
I miejsce: Marcin Kwinta (WTZ w Lgocie Wolbromskiej)
II miejsce: Piotr Kała (ŚDS w Oświęcimiu)
III miejsce: Dariusz Słonina (ŚDS w Bochni)

W kategorii poezja śpiewana:
I miejsce: Szymon Warzecha (podopieczny Zasadniczej Szkoły Zawodowej przy Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Chrzanowie)
II miejsce: Krystian Kocjan (Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Wolbromiu)
III miejsce: Robert Taras (ŚDS w Olkuszu)

Wyróżnienia słowne otrzymali także najmłodsi uczestnicy konkursu: Kamila Kozieł z Zespołu Szkół Specjalnych w Olkuszu oraz Mateusz Zieliński ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chrzanowie.

Mimo, iż przyznanych było tylko sześć nagród, to i tak wszyscy uczestnicy mogą czuć się zwycięzcami. Pokonując własną tremę, wprowadzili widzów do magicznego świata poezji, dostarczając wszystkim pięknych przeżyć i chwil refleksji. 
Wszystkim występującym serdecznie dziękujemy i gratulujemy!

Greta Fałda