Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Pojedynczy Punkt Kontaktowy

Główna treść

Pojedynczy Punkt Kontaktowy

W ramach działań w zakresie tworzenia w Polsce jak najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej Minister Gospodarki przypomina, że w naszym kraju, podobnie jak w innych krajach członkowskich, funkcjonuje Pojedynczy Punkt Kontaktowy.

28 grudnia 2009 r. na mocy Dyrektywy usługowej oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Ministerstwo Gospodarki utworzyło Pojedynczy Punkt Kontaktowy. Jest to portal administracji elektronicznej uruchomiony jako pomoc dla osób prowadzących bądź mających zamiar założyć działalność gospodarczą. Punkt nie prowadzi doradztwa w indywidualnych sprawach.

Pojedynczy Punkt Kontaktowy powstał w Polsce, na wzór podobnych instytucji w UE, przede wszystkim dla osób prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczej, a zatem dla obecnych oraz przyszłych przedsiębiorców. Za pośrednictwem strony internetowej Pojedynczego Punktu Kontaktowego przedsiębiorca może znaleźć szczegółowe informacje o interesującej go dziedzinie działalności gospodarczej, takie jak właściwe przepisy prawa, kontakty do organów realizujących procedurę oraz szczegółowe instrukcje dalszego postępowania. PPK oferuje pomoc przedsiębiorcom poprzez „Help Desk”. Centrum Pomocy udziela informacji m.in. na temat interpretacji obowiązujących przepisów prawa. Na pytania przedsiębiorców odpowiadają konsultanci oraz eksperci z właściwych urzędów administracji publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu.

Pojedynczy Punkt Kontaktowy (PPK) udostępnia informacje dotyczące m.in.:
•   procedur i formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce;
•   danych kontaktowych i kompetencji instytucji publicznych oraz urzędów;
•  sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców;
•  środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między właściwym organem a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami.

Pełny katalog informacji udostępnianych przez PPK zawiera art. 22b ust. 1 i 22d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W Polsce za prowadzenie punktu kontaktowego na mocy art. 22a Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej odpowiada minister właściwy do spraw gospodarki, a prowadzi go w formie strony internetowej:  http://www.eu-go.gov.pl/