Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Pokaz klasy na pokazach

Główna treść

Pokaz klasy na pokazach

Zupełnie nową formułę przybrał dotychczasowy przegląd sprawności bojowej jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Wolbrom. Miejsce organizowanych do tej pory zawodów zastąpiły z powodzeniem, jak się okazało, pokazy. Emocji nie brakowało a publiczność, która je oglądała, mogła nie tylko zapoznać się jak wygląda akcja ratunkowa, ale także nauczyć się samemu jak należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym.

Interesujące pokazy odbywające się na boisku przy Zespole Szkół ul. Pod Lasem rozpoczęła  zbiórka pododdziałów. Meldunek o gotowości pododdziałów do pokazów Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom a zarazem Prezesowi Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego dh Adamowi Zielnikowi złożył Komendant Gminny OSP Paweł Papaj. Po przywitaniu zaproszonych gości oraz licznie zgromadzonych mieszkańców burmistrz Adam Zielnik zwrócił się do zebranych. – W tym roku troszeczkę zmieniliśmy formułę dzisiejszego spotkania.  Po pierwsze nie organizujemy go podczas Dni Wolbromia, podczas których zawody nieco nikły w ilości różnych innych imprez. Uważam, że posiadamy na tyle duży potencjał, i możliwości, że nasze jednostki OSP zasługują na uhonorowanie ich na zupełnie niezależnym i tylko dla nich przeznaczonym świętem-uroczystością i aby nadać jemu odpowiednią rangę. Po drugie, zmieniamy formułę. Dzisiaj to nie są zawody tylko pokazy. Jak pokazuje doświadczenie zawody, współzawodnictwo nie do końca się sprawdzało podczas zawodów, gdyż czasami rodziły się niezdrowe emocje i nie do końca każdy był usatysfakcjonowany. Nie na tym polega, aby rywalizować w jednej spójnej organizacji. Dziś nie ma pierwszego, drugiego czy trzeciego miejsca – każda jednostka jest najlepsza – tłumaczył burmistrz Zielnik. Również Posłanka Lidia Gądek wyraziła zadowolenie z organizowanych pokazów. – Cieszę się bardzo,  że nowy Zarząd Gminny, którego mam zaszczyt być członkiem, na czele z Prezesem Adamem Zielnikiem przyjął taką formułę pokazów zamiast zawodów, które często wzbudzały sporo negatywnych emocji. Wszystkim Druhnom i Druhom strażakom życzę, aby nasza sprawność i wyposażenie służyły głównie do ćwiczeń i pokazów, kiedy jednak przyjdzie potrzeba szczęśliwie pozwalały ratować ludzkie zdrowie i mienie – mówiła posłanka.

Poza posłanką Lidią Gądek, swą obecnością pokazy zaszczycili między innymi: Prezes Powiatowego Zarządu ZOSP Grzegorz Ziarno, Komendant Powiatowy PSP w Olkuszu Dariusz Wilk,  Zastępca Komendanta Powiatowego PSP Michał Polak,  Dowódca JRG Wolbrom Jan Sarwa, Zastępca Dowódca JRG Wolbrom i Radny RM w Wolbromiu Marcin Maciora, radni powiatowi, radni miejscy oraz wielu innych gości, a także mieszkańców miasta i gminy. Po przemowach, Burmistrz MiG Wolbrom wspólnie z zaproszonymi gośćmi przekazał jednostkom sprzęt pozyskany w ramach konkursu „Bezpieczny Strażak 2016” oraz „Bezpieczna Małopolska 2016” w postaci 40. kompletów umundurowania złożonego: z ubrania specjalnego, butów, hełmu, rękawic i kominiarki a także 3 zestawów selektywnego powiadamiania DSP50.

Kompletne zestawy ubrań otrzymały: Budzyń -3 kpl.; Chełm -2 kpl.; Dłużec -3 kpl.; Domaniewice -2 kpl.; Kąpiele Wielkie –2 kpl.; Lgota Wielka -2 kpl.; Miechówka –2 kpl.; Poręba Dzierżna -3 kpl.; Strzegowa -2 kpl.; Sulisławice –3 kpl.; Wierzchowisko – 3 kpl. i Wolbrom –2 kpl.;  Łobzów -2 kpl.  umundurowania  oraz zestaw selektywnego powiadamiania DSP50,  Jeżówka – 5 kpl. oraz zestaw selektywnego powiadamiania DSP50 a także Chrząstowice – 4 kpl. oraz zestaw selektywnego powiadamiania DSP50. 

Pokazy rozpoczęły się od najbardziej miłego akcentu, jakim było zaprezentowanie się najmłodszych adeptów sztuki pożarniczej z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Wierzchowisko. Pokaz umiejętności w pozorowanej akcji pożarowej oraz ratowniczej w wykonaniu kilku i kilkunastoletnich chłopców oraz dziewcząt wzbudził zachwyt wśród publiczności i olbrzymie brawa na stojąco. 

Dorośli druhowie wolbromskich jednostek zaprezentowali się natomiast w trzech epizodach: w wypadku, pierwszej pomocy oraz pożarze.

W epizodzie „wypadek” udział wzięły zastępy OSP z Dłużca, Poręby Dzierżnej i Zarzecza, które „uczestniczyły” w akcji ratowniczej na skutek wypadku, kiedy samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w przydrożne drzewo. Ratownicy zademonstrowali między innymi profesjonalne przeprowadzenie akcji gaszenia płonącego pojazdu, uwolnienia uwięzionych wewnątrz ludzi za pomocą zestawu hydraulicznego. 

Z kolei zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej wraz ze sposobem postępowania z defibrylatorem AED w epizodzie „pierwsza pomoc” zademonstrowali  ratownicy z jednostek OSP: Chrząstowice, Sulisławice, Zasępiec, Jeżówka, Gołaczewy, Wolbrom, Łobzów, Strzegowa, Kąpiele Wielkie i Dłużec. W akcji niesienia pierwszej pomocy uczestniczyła także kilkuletnia Julcia z MDP Wierzchowiska, która na ochotnika zgłosiła się do zademonstrowania ucisku klatki piersiowej na manekinie. Ucisk, ku zaskoczeniu wszystkich zebranych, wykonała perfekcyjnie. Z pomocą poszkodowanemu pospieszył także burmistrz, który wspomagał ratowników w czasie przenoszenia rannego na nosze.

Ostatni epizod „pożar” nawiązywał do pojawiających się często pożarów ściernisk, traw, belek słomy oraz zbóż „na pniu”. Ćwiczenie  w wykonaniu druhów z Gołaczew,  Domaniewic, Sulisławic, Wierzchowiska, Jeżówki, Kąpiel Wielkich, Łobzowa,  Poręby Górnej, Wolbromia,  Zasępca, Załęża, Strzegowej i Chrząstowic objęło między innymi: dojazd samochodem do wyznaczonego miejsca, zbudowanie linii głównej z 2 odcinków W-75, zbudowanie 2 linii gaśniczych (po 2 odcinki W-52 każda), uruchomienie autopompy, podanie 2 prądów wody ze stanowisk gaśniczych, obrócenie lub złamanie tarczy prądem wody i przewrócenie pachołków. Zgodnie z tradycją strażacką nie mogło zabraknąć poczęstunku w postaci grochówki strażackiej, która pokrzepiła nieco ratowników w czasie kilkugodzinnego widowiska. Pokazom towarzyszył konkurs rysunkowy dla dzieci pt. Strażak najlepszym przyjacielem. Zainteresowanie konkursem było niemałe, a rozstrzygnięcie jeszcze trudniejsze. Burmistrz Adam Zielnik postanowił więc wynagrodzić wszystkie dzieci jednakowymi upominkami. We wręczaniu nagród pomagała doradca społeczny p. Bożena Konieczna.