Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Pół wieku szkoły Pod Lasem

Główna treść

Pół wieku szkoły Pod Lasem

Zespół Szkół Pod Lasem świętuje dziś 50-lecie powstania szkoły. Z tej okazji odprawiona została specjalna msza św., przygotowano wspomnieniową akademię, zaproszono znamienitych gości. Wybudowana w 1963 roku „Tysiąclatka” powstała dzięki zaangażowaniu Zakładów Przemysłu Gumowego, którymi kierował wtedy dyrektor Stanisław Biela. Szkoła stała się siedzibą podstawówki i technikum.

Organizatorzy jubileuszu 50. rocznicy oddania do użytku siedziby ważnych dla Wolbromia szkół, które na przestrzeni lat wykształciły wielu świetnych absolwentów, dołożyli wielu starań, aby aktualni uczniowie docenili dorobek poprzedników.

Dzieje placówki zapisane w jej kronikach opowiadają o ważnych wydarzeniach, inicjatywach, byłych uczniach i nauczycielach – dla dzisiejszej rocznicy ważne jest przypomnienie, że szkoła powstała z inicjatywy i dzięki funduszom kierowanego ówcześnie przez dyrektora Stanisława Bielę Zakładu Przemysłu Gumowego, który pokrył koszty budowy budynku szkoły „Tysiąclatki”, oddanej do użytku w 1963 roku. Nowa szkoła cieszyła mieszkańców południowej części Wolbromia, a ochotnicy z chęcią w czynie społecznym pracowali przy jej wznoszeniu. Ukończony budynek stał się siedzibą dwóch placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej Nr 2, która przyjęła imię Adama Mickiewicza oraz Technikum Chemicznego imienia Jędrzeja Śniadeckiego, w którego murach kształcono m. in. przyszłą kadrę ZPG w zakresie technologii przemysłu chemicznego, w tym kauczuku i gumy. W roku szkolnym 1979-80 w budynku Pod Lasem 1 zostaje wyłącznie szkoła podstawowa – szkoły średnie, czyli Technikum Chemiczne i Zasadnicza Szkoła Zawodowa przeniesiono do budynku Liceum przy Skalskiej 18.

Pierwszym kierownikiem placówki był Konstanty Dylewicz, którego w 1977 r. zastąpiła pani Władysława Bijakowska, a po jej odejściu na emeryturę w roku szkolnym 1991-92 kierownictwo placówki przejęła pani Krystyna Struzik. Obecnie na czele zespołu Szkół stoi, mianowany pierwszy raz w roku szkolnym 2003-04 dyrektor Waldemar Smoter.

Dziś, po zmianach związanych z kolejnymi reformami systemu polskiej edukacji,  to już zupełnie inna szkoła, choć znowu jest to zespół placówek. Zaczynano od 7-klasowej podstawówki i 5-letniego technikum, potem przyszedł czas 8-letniej edukacji podstawowej. Od roku szkolnego 1998-99 r. po ukończeniu 6-klasowej podstawówki dzieci trafiają do gimnazjum, a od ubiegłego roku w skład zespołu weszło także przedszkole. 

Wszystkim aktualnym uczniom i nauczycielom przy okazji jubileuszu życzymy, by godnie kontynuowali osiągnięcia poprzedników, dokładając własny chlubny rozdział historii szkoły.Redakcja – wszyscy absolwenci SP2

***

Za naszym pośrednictwem Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice i Uczniowie Zespołu Szkół w Wolbromiu, ul. Pod Lasem 1 wyrażają ogromną wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 2 w Wolbromiu.
Dzięki Państwa wsparciu, pomocy i obecności uroczystość miała wspaniałą oprawę.

Naszymi sponsorami i dobroczyńcami byli:
Fabryka Taśm Transporterowych Wolbrom SA (FTT WOLBROM)
TRI POLAND
ES System K Sp. z oo., Wolbrom
TACHO Wicher i Piputa s.c Wolbrom
Elektrociepłownia Wolbrom sp. z o.o
ITCOM Wolbrom
San-Gaz Włodzimierz Dobrek
Biuro Rachunkowe Adam Kuś
Dom Kultury w Wolbromiu
Agnieszka i Andrzej Barczykowie
Danuta i Marian Będkowscy
Anna i Mariusz Sygułowie
Anna i Marek Kozłowie
Bożena i Zbigniew Micułowie
Ewa i Kazimierz Ciepałowie
Jolanta i Marek Purzyccy
Castello

Dziękujemy