Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Polska Wieś to przyszłość – plakat informacyjny MRiRW

Główna treść

Polska Wieś to przyszłość – plakat informacyjny MRiRW

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Wolbromiu zwróciła się z prośbą o opublikowanie na stronie internetowej Urzędu plakatu informacyjnego „Polska Wieś to przyszłość” z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.