Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Polski rolnik jest twardą sztuką – czyli dożynki w Kąpielach Wielkich

Główna treść

Polski rolnik jest twardą sztuką – czyli dożynki w Kąpielach Wielkich

W tym roku susza dała się we znaki rolnikom, z tym większą wdzięcznością rolnicy dziękowali za to, co udało się zebrać z pól. Tak było podczas dożynek w Kąpielach Wielkich w dniu 25 sierpnia. W Dożynkach Gminy Wolbrom, obok gospodyń z KGW, druhów OSP i rolników, licznie uczestniczyli mieszkańcy gminy oraz wielu znamienitych gości na czele z Gospodarzem Gminy Wolbrom Burmistrzem Adamem Zielnikiem.

Uroczystości dożynkowe rozpoczęła msza św. dziękczynna za zbiory, którą w Kościele Parafialnym pw. Miłosierdzia Bożego w Kąpielach Wielkich koncelebrował proboszcz ks. Andrzej Białek wspólnie z dziekanem ks. Zbigniewem Lutym, który wygłosił homilię. Tuż przed mszą, dziekan poświęcił zgromadzone przez świątynią wieńce dożynkowe, symbolizujące tegoroczne plony.
Po mszy, korowód prowadzony przez orkiestrę OSP Sulisławice pod batutą kapelmistrza Tadeusza Mąki, przemaszerował na boisko szkolne, gdzie odbyły się główne uroczystości dożynkowe. W barwnym korowodzie szły m.in.: poczty sztandarowe: Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, Wolbromskiego Koła Pszczelarzy, Ochotniczej Straży Pożarnej w Kąpielach Wielkich i pozostałych jednostek OSP z gminy, Koła Łowieckiego „SOKÓŁ” Wolbrom, Wolbromskiego Koła Pszczelarzy, Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich, wieńce dożynkowe Kół Gospodyń Wiejskich oraz uczestnicy mszy świętej.
Po odśpiewaniu „Roty”, Sołtys Kąpiel Wielkich Zbigniew Pacia powitał wszystkich przybyłych gości i mieszkańców, a następnie poprosił starostów o przekazanie chleba na ręce gospodarza Gminy – Burmistrza Wolbromia Adama Zielnika. Starostowie dożynek, którymi w tym roku byli: Magdalena Rams (mężatka, mąż Marek, córki Zuzanna i Eliza oraz syn Kacper. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Od urodzenia związana z rolnictwem i wsią. Wraz z mężem prowadzą działalność gospodarczą), oraz Marcin Zagała (żonaty, żona Anna, córka Emilia i syn Alan. Rodzinnie pracują w dużym, wyposażonym w nowoczesne maszyny gospodarstwie rolnym. Uprawiają głównie zboża i rzepak) przekazali na ręce burmistrza okazały bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbóż, jako symbol dobrobytu i sytości, aby dzielił go sprawiedliwie wśród wszystkich mieszkańców. Z kolei pszczelarze z Wolbromskiego Koła Pszczelarzy przekazali burmistrzowi pożytki pszczele w postaci zestawu miodów oraz świecy z wosku pszczelego.
Burmistrz Wolbromia Adam Zielnik, zwracając się do uczestników święta plonów, poruszył temat przyszłości polskiego rolnictwa, w kontekście widocznych gołym okiem zmian klimatycznych. Zastanawiał się nad tym, jak polska wieś ma reagować, jak się ma przygotować na zmieniającą się rzeczywistość.

 • Polski rolnik jest twardą sztuką! Nie dali nam rady zaborcy, nie dali rady okupanci. Niemniej rolnicy pozostawieni sami z pogodą i suszą sobie nie poradzą. Potrzeba pomocy! I tutaj jest miejsce dla samorządowców wszystkich szczebli, dla polityków i wszystkich organizacji międzynarodowych – podkreślił burmistrz. – Jest to problem dotyczący całej planety. Wymaga to naprawdę dalekowzrocznej polityki, planów, przemyśleń i jakiejś wizji, gdyż badawcze symulacje pogodowe dają jednoznaczny wynik, że będzie coraz goręcej. Anomalie pogodowe stają się coraz intensywniejsze. I teraz pytanie, jak w tym wszystkim ma się odnaleźć rolnik i rolnictwo w skali globalnej?
  Odpowiedzi na to pytanie, burmistrz upatrywał w niesieniu pomocy rolnikom poprzez działania w postaci umorzeń, dotacji, dofinansowań czy też szukania nowych odmian sadzonek odpornych na susze.
 • Przyszłość, która rysuje się przed nami będzie wymagała ponad podziałowego działania wszystkich sił politycznych, którym na sercu leży dobro polskiej wsi. Instynkt samozachowawczy, mówi, że bez telefonu, smartfona czy samochodu można żyć. Bez jedzenia nie. Chciałbym, aby z dzisiejszych dożynek wynikło jedno przesłanie. Co zrobić, co wymyślić, aby dobrze przygotować się na nadchodzące kolejne, najprawdopodobniej upalne lata, a tym samym trudne żniwa – oznajmił burmistrz Wolbromia Adam Zielnik.
  Na zakończenie przemowy burmistrz złożył serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w tegoroczne dożynki. Docenił trud organizacyjny, trud przy dekorowaniu posesji. Docenił pracę i piękno wieńców dożynkowych, które jak określił burmistrz, pozazdrościć może cała Polska. Podziękował jednemu z najbardziej ulubionych sołectwu Kąpiel Wielkich za to, że społeczeństwo jest zorganizowane i zdyscyplinowane. Dziękował pracownikom miejscowej szkoły, rodzicom i dzieciom, sponsorom, bez których wydarzenie również nie byłoby takie okazałe, a także pracownikom UMiG i jednostek podległych jak np. Domu Kultury czy WZWGKiM.
  O chlebie i o ciężkiej pracy w rolnictwie, ciepłe słowa do rolników skierowali ponadto: Tomasz Tomala- Dyrektor Biura Politycznego Ministra Infrastruktury, który odczytał list Ministra Andrzeja Adamczyka, Wiceminister Sportu i Turystyki Jacek Osuch, posłanka Lidia Gądek, posłanka Elżbieta Duda, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Bartłomiej Żurek. Mówcy, zgodnie podkreślili, że należy dziękować opatrzności, że nasze tereny nie zostały nawiedzone przez kataklizmy pogodowe, tak jak miało miejsce w innych rejonach kraju, i możemy cieszyć się z plonów, choć znacznie mniejszych. Przemawiający docenili także prezentowane wieńce dożynkowe, docenili, że piękny zwyczaj wyplatania wieńców dożynkowych zachował się do dzisiaj w bardzo wielu sołectwach gminy Wolbrom.
  Po przemowach gości, burmistrz Adam Zielnik zaprosił do pomocy i asystę w krojeniu bochnów chleba: Tomasza Tomalę – Dyrektora Biura Politycznego Ministra Infrastruktury, Wiceministra Sportu i Turystyki Jacka Osucha, posłankę Lidię Gądek, posłankę Elżbietę Dudę oraz komendanta KPP Olkusz Jarosława Klicha i zastępcę Adama Milanowskiego, po czym wspólnie z nimi częstował chlebem publiczność.

Ważnym punktem uroczystości dożynkowych były ceremonie wręczenia nagród za pokazy wieńców oraz organizowane konkursy.

W pokazie wieńców dożynkowych, każdy spośród 19 prezentowanych był piękny, ale ten najładniejszy wybrała publiczność. W pokazie wieńców można było podziwiać wyplecione prawdziwe dzieła sztuki przez panie z KGW: Chełm, Chrząstowice, Dłużec, Domaniewice, Gołaczewy, Kaliś, Kąpiele Wielkie, Kąpiołki, Jeżówka, Łobzów, Miechówka, Lgota Wolbromska, Poręba Dzierżna, Poręba Górna, Sulisławice, Strzegowa, Wierzchowisko, Zarzecze i Załęże. Tytuł Wieniec Publiczności zdobył wieniec KGW Kąpiele Wielkie, który uzyskał największą ilość 90 głosów, spośród aż 389 oddanych głosów na wszystkie wieńce. Głosowanie cieszyło się dodatkowym powodzeniem z uwagi na nagrodę jaką przygotowano dla głosujących. Osoba, która została wylosowana przez córeczkę fundatora nagrody Pana Michała Pacię, właściciela Sklepu Ogrodniczo-Przemysłowego w Chełmie, otrzymała nagrodę w postaci mikrofalówki.
Wieniec Publiczności z KGW Kąpiele Wielkie, burmistrz Adam Zielnik nagrodził pucharem, a wszystkie pozostałe dyplomami oraz bonami wartościowymi. Nagrody na ręce przewodniczących poszczególnych KGW przygotowała także posłanka Lidia Gądek oraz Prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Wolbromiu Lidia Musiał.
Inną ważną ceremonią było wręczenie nagród w konkursie na „Najpiękniejszy Ogród w Gminie Wolbrom” organizowanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom przy udziale firmy „Ogrodnictwo Domaniewice”.
Burmistrz Adam Zielnik wraz z przedstawicielką Komisji Konkursowej Anetą Perek z UMiG Wolbrom wręczyli właścicielom zwycięskich ogrodów nagrody, puchary i dyplomy.
Spośród 13. zgłoszonych do konkursu ogrodów, za najpiękniejszy uznano ogród Pana Szczepana Banysia. Drugie miejsce przypadło ogrodowi Państwu Renacie i Janowi Knapom, a trzecie ex aequo ogrodom Pani Iwony Barczyk oraz Pana Tomasza Barczyka. Ponadto, komisja złożona z przedstawicieli organizatorów w składzie: Przewodniczący: Bartłomiej Mól – Ogrodnictwo Domaniewice, Członkowie: Aneta Perek, Teresa Baran i Agnieszka Chaberka z UMiG Wolbrom postanowiła przyznać nagrody specjalne za „Ogród przyjazny pszczołom”. Nagrody te przypadły Pani Wiesławie Grzebielichowskiej oraz Pani Anecie Płowiec. Pozostałymi, choć nieco mniej pięknymi prezentowały się ogrody: Krystyny Ratuszny, Edyta Nędzy, Lidii Gądek, Danuty i Stanisława Sewerynów, Justyny Leszczyńskiej-Barczyk, Ewy i Roberta Bąchorów i Edyty Nowak, które zostały uhonorowane dyplomami oraz nagrodami za udział w konkursie.
Wiele emocji towarzyszyło rozstrzygnięciu kolejnego konkursu, jakim był wybór „Najpiękniejszej dekoracji dożynkowej przy posesji” – konkursu zorganizowanego przez Komitet Organizacyjny Dożynek Sołectwa Kąpiele Wielkie.
Komisja konkursowa w składzie: Anna Świerczek – Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich; Artur Pajkiert – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wolbromiu
oraz Wojciech Szota – Redaktor Naczelny „Wieści Wolbromskich” postanowiła przyznać:

 1. miejsce posesji Haliny i Dariusza Duchów,
 2. miejsce Bartoszowi Opiłce,
 3. miejsce Ewie i Zbigniewowi Knapom,
  oraz wyróżnienie dla posesji Sylwii Trawińskiej.
  Pozostałymi niezwykle ładnie przystrojonymi posesjami mogły się poszczycić obejścia: Mariana Kowala, Edyty Kuźniak, Weroniki Nawrot, Anny Imiołek, Urszuli Witek, Krystiana Opiłki, Piotra Świerczka, Michała Papaja, Czesława Posełka, Zdzisławy Duch, Małgorzaty Przybylik, Marcina Ducha, Heleny i Justyny Imiołek, Sabiny Gajowiec i Bartłomieja Porębskiego.
  Najpiękniejsze dekoracje Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom uhonorował nagrodami w postaci pucharów i dyplomy. Z kolei trzy bony na wizytę optometryczną ufundował SALON „WIDZISIĘ” w Wolbromiu.
  W trakcie trwania imprezy, przy namiocie Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, pracownicy urzędu pod hasem: „Posadź drzewo, a ono rosnąc razem z tobą walczyć będzie ze smogiem” przeprowadzali konkursy-zgadywanki „Czyj to liść” – rozpoznawanie drzew po liściach oraz konkurs plastyczny dla dzieci „W lesie”. Na uczestniczące w nich dzieci czekały atrakcyjne nagrody ufundowane przez przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu oraz firmę FIBER – Wolbrom.
  Z kolei przy stoisku Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wolbromiu odbywał się konkurs testowy „W rolnictwie można pracować bezpiecznie”. Atrakcyjne nagrody dla uczestników konkursu wręczał na scenie Zastępca Dyrektora KRUS w Krakowie Michał Mrówka wraz z Kierownik Placówki Terenowej KRUS w Wolbromiu – Dominiką Bugaj. PT KRUS była ponadto fundatorem nagrody w postaci zestawu ratownictwa przedlekarskiego R-1 dla OSP Gołaczewy.

Jak przystało na dożynkową imprezę plenerową nie zabrakło rozrywki. Główne części uroczystości przeplatane były występami artystycznymi. W czasie ceremonii krojenia i rozdawania chleba, o ludowe przyśpiewki zatroszczyły się członkinie zespołu śpiewaczego z KGW Kąpiele Wielkie. Z programem artystycznym wystąpiły dzieci z Kąpiel Wielkich, Kąpiołek i Miechówki-uczniowie miejscowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, pod opieką nauczycieli: Joanny Duch, Lidii Mąkol, Zdzisławy Posełek oraz Wiktora Fuglewicza prezentując „Taniec świtezianek” a następnie przedstawienie „Sami swoi”. Jak wspaniałymi artystami są dzieci, udowodniły także uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z podkrakowskich Michałowic. Mali artyści z Chóru „BEZ BATUTY” w 2018 r. podbili serca publiczności występem w popularnym programie „Mam Talent”, a 26 sierpnia 2019 uczestników dożynek w Kąpielach Wielkich.
W dalszej części dożynkowego święta, blok imprez estradowych rozpoczął występ Chóru Uniwersytetu Trzeciego Wieku „NOWE HORYZONTY” pod dyrekcją Neonili Piekarz.
Później z „dożynkową niespodzianką” – w niezapomniany klimat imprezy tanecznej wprowadził swym występem niezawodny zespół „SELECT”. Następnie do tańca rozgrzewały publiczność gorące rytmy disco polo podczas koncertu zespołu „MEGA DANCE”. Radosne święto zakończyła równie udana zabawa taneczna pod gwiazdami w rytmach muzyki zespołu „EXOTIC”.