Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Polski rolnik podołał wyzwaniom – czyli Dożynki Gminy Wolbrom w Chrząstowicach

Główna treść

Polski rolnik podołał wyzwaniom – czyli Dożynki Gminy Wolbrom w Chrząstowicach

20 sierpnia rolnicy wolbromskiej gminy obchodzili święto plonów. Tym razem, po raz pierwszy w historii, gospodarzem Dożynek Gminy Wolbrom było sołectwo Chrząstowice. Ta niewielka, bo licząca pół tysiąca wieś, dzięki aktywności jej mieszkańców na rzecz rozwoju swej wsi zdobyła szereg wyróżnień. Najważniejszym z nich było zdobycie drugiego miejsca w kraju (I miejsca w Małopolsce w 2017 r) w I edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz Sołecki – Najlepsza Inicjatywa” z projektem „Zagospodarowanie terenu w centrum wsi Chrząstowice”. Projekt objął rewitalizację stawu, renowację kapliczki Matki Boskiej Fatimskiej, budowę małej architektury oraz nasadzenie roślin.

To właśnie przy kapliczce Matki Boskiej Fatimskiej rozpoczęły się uroczystości dożynkowe, gdzie odbyła się msza święta dziękczynna za tegoroczne plony, której przewodniczył proboszcz parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Gołaczewach, ks. Stanisław Gibała w asyście ks. Marcina Kruszaka – notariusza diecezji sosnowieckiej i wikarego ks. Pawła Pasia.

Na zakończenie nabożeństwa ks. proboszcz poświęcił chleb wypieczony z tegorocznej mąki, przyniesiony przez starostów dożynkowych – Joannę Barczyk i Jana Knapa oraz 20 wieńców dożynkowych przygotowanych przez 21. Kół Gospodyń Wiejskich.

Starostowie dożynek: Joanna Barczyk i Jan Knap

Galeria zdjęć – Msza Święta dziękczynna (kliknij)

Zaraz po mszy uformował się barwny korowód dożynkowy, a w nim ustawili się kolejno poczty sztandarowe, starości dożynek z chlebem, delegacje reprezentujące poszczególne sołectwa wraz z wieńcami, władze samorządowe gminy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy. Korowód prowadzony przez orkiestrę OSP Sulisławice, przemaszerował na plac przy remizie OSP, gdzie odbyły się główne uroczystości dożynkowe.

Galeria zdjęć – Korowód dożynkowy (kliknij)

Obok rolników, gospodyń z KGW, druhów OSP, licznie uczestniczyli mieszkańcy gminy oraz znamienici goście, na czele z Gospodarzem Gminy Wolbrom Burmistrzem Adamem Zielnikiem. W gronie przybyłych gości znaleźli się między innymi: Agnieszka Ścigaj Minister- Członek Rady Ministrów, Mariola Duraj-Majda Dyrektor Wydziału Administracji i Logistyki Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w imieniu Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity,

Henryk Woszczyna z biura poselskiego w Krzeszowicach w imieniu Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Dominika Bugaj– Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Olkuszu, Robert Nielaba Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Bolesław, nadkom. Arkadiusz Szatan Komendant Komisariatu w Wolbromiu, Joanna Kawiecka Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu, Agata Knapik Powiatowy Inspektor Sanitarny w Olkusz i bryg. Marcin Maciora Dowódca Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej PSP w Wolbromiu, a także radni Rady Miejskiej i radni Powiatu Olkuskiego.

Po odśpiewaniu pieśni „Plon niesiemy plon””, konferansjer przedstawił uczestnikom uroczystości sylwetki Starostów Dożynek. Zgodnie ze zwyczajem, przekazali oni na ręce burmistrza okazały bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbóż, jako symbol dobrobytu i sytości. Adam Zielnik, odbierając ten symbol dostatku i wyraz wdzięczności za błogosławieństwo podczas prac polowych zapewnił, że będzie go dzielił sprawiedliwie. Przedstawiciele wolbromskiego koła Polskiego Związku Pszczelarskiego przekazali z kolei burmistrzowi słoik miodu, będący symbolem gospodarności i poświęcenia pracowitych owadów.

Gospodarz gminy dziękował wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w przygotowanie dożynek, zwłaszcza mieszkańcom Chrząstowic, które „stanęły na wysokości zadania i zapięły wszystko na ostatni guzik”. Docenił trud organizacyjny, trud przy dekorowaniu posesji, pracę i piękno wieńców dożynkowych. Dziękował też sponsorom, oraz pracownikom UMiG i jednostek podległych.

– Za nami trudny rok, jeśli chodzi o rolnictwo – perturbacje na granicach z płodami rolnymi, pogodowe figle w sezonie, sinusoida zimna i gorąca – podsumowywał sytuację rolników Adam Zielnik. W związku z tym – jego zdaniem – mamy wyjątkowo za co dziękować Opatrzności, że pomimo tak złych warunków polski rolnik podołał wyzwaniom i doskonale sobie poradził, dzięki swej zapobiegliwości i pracowitości. – W naszej kulturze bochenek chleba był zawsze szanowany, okruchy podnosiło się z podłogi i zjadało z szacunkiem – nawiązywał do ciągle żywej w starszym pokoleniu i przekazywanej polskiej tradycji.

Poseł i minister Agnieszka Ścigaj kłaniała się nisko wolbromskim i chrząstowickim rolnikom. – Przynieśliście dzisiaj na dożynki wieńce, ale przede wszystkim owoce swojej ciężkiej pracy. Ale nie tylko – serdeczności, otwartości, współpracy, uśmiechu, dobra dla drugiego człowieka – mówiła, przekazując wszystkim życzenia od siebie, a także od premiera Mateusza Morawieckiego. – Oby tego chleba nigdy nie zabrakło, żebyśmy umieli się nim dzielić w dobrej atmosferze, jaka panuje dzisiaj, ale i przez cały rok. Chwaliła tym samym wyjątkową otwartość Polaków, którzy przyjęli i nakarmili setki tysięcy uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Według niej dożynki to święto ciężkiej pracy, dziękczynienia, ale też święto serdeczności, dobroci. – Obyśmy zawsze byli wspólnotą, żebyśmy na sąsiada patrzyli po przyjacielsku, żebyśmy umieli podawać sobie ręce i umieli być dla siebie braćmi – kończyła swe wystąpienie.

Dyrektor biura poselskiego Henryk Woszczyna odczytał list od Andrzeja Adamczyka, skierowany na ręce burmistrza Adama Zielnika, w którym minister infrastruktury dziękował rolnikom i wszystkim mieszkańcom gminy za zaangażowanie i poświęcenie, które wkładają w rozwój polskiej wsi i całej Małopolski. Przypomniał o inwestycjach infrastrukturalnych, zwłaszcza drogowych, które były możliwe dzięki wzorowej współpracy z samorząd gminy Wolbrom.

Wojewódzką administrację reprezentowała Mariola Duraj-Majda – dyrektor Wydziału Administracji i Logistyki MUW w Krakowie, która odczytała skierowany do rolników list wojewody małopolskiego Łukasza Kmity. Podkreślał on w nim rolę tradycji, która jest częścią naszej tożsamości narodowej. Życzył rolnikom oraz sadownikom wysokich plonów, chylił czoła przed ich ciężką i odpowiedzialną pracą.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu, mieszkaniec Chrząstowic, Bartłomiej Żurek, razem z sołtysem Adamem Gamratem witali wszystkich uczestników dożynek, życzyli udanej zabawy w serdecznej atmosferze, którą szczycą się mieszkańcy sołectwa. Dziękowali organizatorom uroczystości, których było naprawdę sporo – podkreślili zaangażowanie wszystkich mieszkańców Chrząstowic, pań z miejscowego KGW oraz druhów z jednostki OSP, a także wychowawczyń przygotowujących występy artystyczne dzieci. Szczególne podziękowania padły pod adresem dwóch pań – Agnieszki Tabor i Anny Żurek, które wzięły na siebie rolę reżyserek i producentek tegorocznego Święta Plonów na terenie gminy.

Galeria zdjęć – Powitanie, przemowy (kliknij)

Zakończeniem części oficjalnej było krojenie i częstowanie chlebem. Burmistrzowi Adamowi Zielnikowi pomagali w tej miłej, ale jakże symbolicznej czynności zaproszeni goście: minister Agnieszka Ścigaj, przedstawiciele wojewody małopolskiego Łukasza Kmity oraz ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, prezydium Rady Miejskiej w Wolbromiu – Ewa Kazimierska i Artur Pajkiert, sołtys Chrząstowic Adam Gamrat, skarbnik Edyta Żuchowicz-Reszka i dyrektorka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Agatę Knapik.

Galeria zdjęć – Przekazanie, krojenie i częstowanie chlebem (kliknij)

Znaczącym punktem uroczystości dożynkowych były ceremonie wręczenia nagród za pokazy wieńców oraz organizowane konkursy.

Każdy spośród 21 prezentowanych wieńców dożynkowych był piękny, ale ten najładniejszy wybrała publiczność. Tytuł Wieniec Publiczności zdobyła praca KGW z Chrząstowic, która uzyskała zdecydowanie największą ilość 154 głosy, spośród blisko 500 oddanych na wszystkie wieńce.

Głosowanie cieszyło się sporym powodzeniem z uwagi na nagrodę, jaką przygotowano dla głosujących. Osoba, której kupon został wylosowany przez jedną z dziewczynek, otrzymała sprzęt AGD (kostkarka do lodu) ufundowany przez radnego Bartłomieja Żurka.

Wieniec Publiczności Adam Zielnik nagrodził pucharem i bonem wartościowym, a wszystkie pozostałe dyplomami. Nagrody na ręce przewodniczących poszczególnych KGW przygotowała także prezes Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Wolbromiu Lidia Musiał.

Galeria zdjęć- wręczenie nagród za pokazy wieńców (kliknij)

W pokazie wieńców można było podziwiać prawdziwe dzieła sztuki, wyplecione przez panie z KGW: Chełm, Chrząstowice, Dłużec, Domaniewice, Gołaczewy, Jeżówka, Kaliś, Kąpiele Wielkie, Kapiołki, Lgota Wolbromska, Łobzów, Miechówka, Poręba Dzierżna, Poręba Górna, Strzegowa, Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy z Sulisławic, Dziecięce Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy z Sulisławic, Wierzchowisko, Załęże, Zarzecze i Zasępiec.

Wieniec KGW Chrząstowice – Wieńcem Publiczności

Galeria zdjęć- wieńce dożynkowe (kliknij)

Inną ważną ceremonią tego dnia było wręczenie nagród w konkursie na „Najpiękniejszy Ogród w Gminie Wolbrom”, organizowanym przez UMiG, przy udziale firmy „Ogrodnictwo Domaniewice”. Burmistrz Adam Zielnik, wraz z przedstawicielami komisji, wręczyli właścicielom ogrodów bony upominkowe ufundowane przez firmę Mr. Green Grass, oraz nagrody rzeczowe, dyplomy i puchary ufundowane przez Burmistrza MiG.

Spośród 9. zgłoszonych do konkursu ogrodów, Komisja za najpiękniejszy uznała ogród Pani Iwony Koniecznej-Dyduch. Drugie miejsce przypadło ogrodowi Pana Pawła Królikowskiego. Na trzecim stopniu podium uplasował się ogród Pani Marzeny Bretner. Z kolei za OGRÓD PRZYJAZNY PSZCZOŁOM uznano ogród Pani Agnieszki Tabor. Na wyróżnienie Komisji zasłużyły ogrody Pani Moniki Krzywańskiej, Pani Renaty Nowak oraz Pani Haliny Musiał.

Za uczestnictwo w konkursie Organizatorzy składają podziękowania Paniom Jadwidze Kozioł oraz Halinie Pieklak.

Galeria zdjęć- Wręczenie nagród w konkursie na najpiękniejszy ogród (kliknij)

Wyniki Konkursu na „Najpiękniejszy ogród w gminie Wolbrom 2023”

Dużym zainteresowaniem cieszyło się rozstrzygnięcie kolejnego konkursu, jakim był wybór „Najpiękniejszej dekoracji dożynkowej przy posesji”– konkursu zorganizowanego przez Komitet Organizacyjny Dożynek Sołectwa Chrząstowice. Wzięło w nim udział aż 70. posesji. Komisja w składzie: Bartłomiej Żurek– przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu, Agnieszka Tabor – członek Rady Sołeckiej oraz Adam Gamrat – sołtys wsi Chrząstowice miała nie łatwe zadanie, aby wybrać najciekawszą, oryginalną dekorację, gdyż wszyscy mieszkańcy Chrząstowic wykazali się ogromną kreatywnością. Najpiękniejsze dekoracje burmistrz Adam Zielnik uhonorował nagrodami rzeczowymi, pucharami i dyplomami.

Galeria zdjęć- Dekoracje dożynkowe przy posesji

W trakcie trwania imprezy, przy namiocie Urzędu Miasta i Gminy Wolbrom, odbyły się dla dzieci konkursy-zgadywanki z nagrodami ufundowanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bolesławiu oraz Burmistrza MiG.

Przy stoisku placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Wolbromiu odbył się konkurs z nagrodami ufundowanymi przez KRUS Wolbrom pod nazwą „PRACUJ BEZPIECZNIE”. Wiele super niespodzianek dla dzieci przygotwało stoisko FIBER- Interkonekt z Wolbromia.

Jak przystało na dożynkową imprezę plenerową nie zabrakło rozrywki. Główne części uroczystości przeplatane były występami artystycznymi. W czasie ceremonii krojenia i rozdawania chleba o ludowe przyśpiewki zatroszczyły się panie a także panowie z zespołu śpiewaczego KGW Chrząstowianki.

Prawdziwą furorę zrobił występ solistek z Niepublicznego Przedszkola „Krasnoludek” w Chrząstowicach: Zosi Maszczyk, Natalii Glanowskiej i Hani Strzałki z barwnym chórkiem oraz wspólne wykonanie piosenki „Zagraj mi muzyko” przez dzieci z przedszkola, Panie z KGW i kilku chrząstowickich gospodarzy.

Kolorowo i tanecznie było także podczas występów niezawodnego Zespołu Pieśni i Tańca „Wolbromiacy”. 45 osobowa grupa tancerzy pod kierunkiem instruktorki Agnieszki Gołembiowskiej-Karoń, zaprezentowała fragmenty suity pt. „Na krakowskim rynku” oraz fragmenty widowiska muzyczno-tanecznego pt. „Światłem utkane”.

Godziny wieczorne zarezerwowane zostały tradycyjnie na wspólną zabawę. Wspaniała, choć upalna pogoda sprzyjała biesiadzie. Licznie zgromadzona publiczność doskonale bawiła się najpierw w gorących rytmach disco polo zespołu Freaky Boys, a następnie podczas zabawy pod gwiazdami przy muzyce folku góralskiego zespołu SKRZYPKI.

Galeria zdjęć – Część artystyczna i estradowa

Sponsorzy Dożynek Gminnych- CHRZĄSTOWICE 2023 (kliknij)

Lista wystawców (kliknij)

Galeria zdjęć – Wystawcy