Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Półwiecze Szkoły Podstawowej w Chełmie

Główna treść

Półwiecze Szkoły Podstawowej w Chełmie

Dla społeczeństwa Chełmu dzień 27 października 2019 r. był wyjątkowym, niezapomnianym dniem, pełnym radosnych i wzruszających spotkań, wspomnień i refleksji. Szkoła Podstawowa świętowała właśnie 50-lecie powstania. Uroczystość jubileuszowa odbywająca się w sali remizy OSP zgromadziła liczne grono oficjalnych gości, w tym: władz samorządowych gminy oraz powiatu, nauczycieli, byłych i obecnych dyrektorów, nauczycieli i pracowników, a także uczniów oraz ich rodziców.

Uroczystości jubileuszu rozpoczęła msza święta w intencji pracowników i absolwentów szkoły sprawowana przez proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny w Gołaczewach ks. Stanisława Gibałę w Kaplicy pw. NMP Królowej Polski.
Z racji doniosłego jubileuszu, w imieniu własnym i mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom, Burmistrz Adam Zielnik złożył na ręce Dyrektor szkoły Barbary Marchajskiej najlepsze gratulacje i serdeczne powinszowania.

– Życzę Pani, aby bogate tradycje szkoły, jej osiągnięcia oraz piękna rocznica były inspiracją i zachętą do podejmowania kolejnych twórczych pomysłów w procesie kształtowania młodych umysłów. Składam również serdeczne podziękowania dla całej kadry pedagogicznej oraz wszystkich pracowników szkoły. Dziękuję za pasję i oddanie z jakim realizowana jest misja oświatowa. Mam nadzieję, że codzienna praca, pomimo jej trudów, będzie dalej dawała Państwu dumę i satysfakcję, owocując zadowoleniem i sukcesami wychowanków. Wszystkim uczniom natomiast życzę, by nauka w szkole była dla nich inspiracją do zdobywania wiedzy, rozwijania swych zainteresowań, realizacji pasji i zawierania nowych przyjaźni. Proszę o przyjęcie moich najszczerszych życzeń owocnej realizacji zamierzeń zawodowych, z których wszyscy będziemy dumni – życzył Burmistrz Adam Zielnik, po czym Dyrektor Barbarze Marchajskiej wręczył okazały bukiet róż.

W tak ważnym dla społeczności szkoły dniu z wyrazami sympatii, życzeniami i gratulacjami podążyli także inni przybyli goście.
Jubileusz 50-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Chełmie, której początki sięgają lat 20-tych XX w., kiedy to edukacja odbywała się w domach prywatnych, a w latach powojennych funkcję szkoły pełnił poniemiecki barak, nie obeszła się bez podniosłego akcentu. Było nim uhonorowanie byłego dyrektora Edwarda Jurkowskiego – budowniczego dzisiejszej szkoły, której budowa przy dużym wsparciu oraz zaangażowaniu mieszkańców wsi została z powodzeniem ukończona w 1969 roku.
Świętowanie półwiecza szkoły uświetnione zostało występami szkolnych artystów. Po nich, w pomieszczeniach gruntownie zmodernizowanego przed rokiem budynku szkoły, odbyła się dalsza część obchodów jubileuszu. Nie zabrakło degustacji tortu, wpisów do Księgi Pamiątkowej, zwiedzania wystawy prac absolwentów i nauczycieli oraz sentymentalnej podróży w przeszłość uwiecznionej na starych fotografiach.