Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Pomoc dla producentów trzody chlewnej którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID-19

Główna treść

Pomoc dla producentów trzody chlewnej którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z COVID-19

Pomoc dla producenta świń, będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia nr 702/2014, któremu zagraża utrata płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi epidemią COVID-19

W terminie do dnia 20.12.2020 r. producenci świń, którzy w okresie od 1 marca do 15 lipca 2020 r. utrzymywali w gospodarstwie średnią dzienną liczbę świń wynoszącą co najmniej 21 sztuk, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

Pomoc skierowana jest do producenta świń:
Czytaj więcej (kliknij)