Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: POMOC ŻYWNOŚCIOWA – WYDAWANIE PACZEK

Główna treść

POMOC ŻYWNOŚCIOWA – WYDAWANIE PACZEK

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolbromiu informuje, że będą wydawane paczki żywnościowe dla osób zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W związku z panującą trudną sytuacją epidemiologiczną wydawanie paczek odbędzie się przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności tzn. osoby oczekujące w kolejce muszą zachować 2m odstępu od siebie i mieć założone maseczki.

WYDAWANIE PACZEK ODBĘDZIE SIĘ W MOPS WOLBROM W DNIACH Z PODZIAŁEM NA POSZCZEGÓLNE MIEJSCOWOŚCI:

07.03.2022r. (poniedziałek) – w godz. od 11:00 do 14:00 – mieszkańcy miasta Wolbrom,

Łobzów, Załęże, Zabagnie, Miechówka, Kąpiołki, Domaniewice;

08.03.2022r. (wtorek ) – w godz. od 09:00 do 13:00 – Kąpiele Wielkie, Strzegowa, Poręba

Górna, Chełm, Chrząstowice, Gołaczewy, Zarzecze, Zasępiec, Dłużec, Kaliś;

09.03.2022r. (środa ) – w godz. od 09:00 do 13:00 – Poręba Dzierżna, Wierzchowisko,

Jeżówka, Brzozówka, Sulisławice, Lgota Wielka, Lgota Wolbromska, Boża Wola.

Paczki będą wydawane zgodnie z rozpisanym harmonogramem.

Paczki żywnościowe wydawane będą tylko dla mieszkańców Miasta i Gminy Wolbrom, a ilość ich jest ograniczona.