Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Pomóżmy kotom wolno żyjącym przetrwać zimę

Główna treść

Pomóżmy kotom wolno żyjącym przetrwać zimę

Koty wolno żyjące (dzikie, piwniczne) stanowią stały element ekosystemu miejskiego, a ich obecność w budynkach w zdecydowany i naturalny sposób zapobiega obecności i rozmnażaniu się gryzoni (myszy i szczurów). Nie są to zwierzęta bezdomne, w związku z tym, nie wolno ich wyłapywać, wywozić, ani utrudniać im bytowania w danym miejscu.

Utrudnianie, czy zamykanie dostępu do ich schronień w terenie zabudowanym, jakim są przede wszystkim piwnice jest niehumanitarne.

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2022 r. poz. 572) daje możliwości wszczęcia postępowania wobec osób, które znęcają się nad zwierzętami.

Wszelkie działania podjęte przez zarządców nieruchomości, jak też osoby opiekujące się wolno żyjącymi kotami, powinny odbywać się z zachowaniem zasad współżycia społecznego tak, aby nie stwarzać uciążliwości dla mieszkańców, a jednocześnie zgodnie z wymogiem ustawowym humanitarnie traktować zwierzęta.

W związku ze zbliżającą się zimą Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Wolbromiu, apeluje o troskę nad kotami wolno żyjącymi w okresie zimowym.

Pomóżmy kotom wolno żyjącym przetrwać zimę

Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu zwraca się z apelem do mieszkańców, zarządców i administratorów nieruchomości o humanitarną postawę i zapewnienie miejskim kotom opieki i ochrony, szczególnie w okresie zimowym.

Zadbajmy o to, aby miały one dostęp do wody, pokarmu oraz bezpiecznego, ciepłego i suchego schronienia. Otwarcie choćby jednego okienka piwnicznego lub udostępnienie innego odpowiedniego pomieszczenia może uratować im życie. Zbliża się zima. Istnieje mylne przekonanie, że koty wolno żyjące, zwane również miejskimi, same łatwo znajdują pożywienie i schronienie. Zwierzęta te urodziły się w większości na wolności i nigdy nie były udomowione, dlatego codziennie spotykamy je w przestrzeni miejskiej, na podwórkach, ogródkach działkowych czy w piwnicach, gdzie szukają schronienia i pokarmu. Często w zimie widzimy wychudzone i zmarznięte koty, które nie mają gdzie się schronić, są bezradne wobec zjawisk meteorologicznych, chorują i głodują, wiele z nich umiera. Koty wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowe zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt. Dlatego powinny mieć zapewnione odpowiednie warunki rozwoju, swobodnego bytowania, nie mogą być płoszone ani wyłapywane, a także przesiedlane. Należy traktować je z poszanowaniem, zapewniając ochronę i opiekę. Agresywne działania ludzi wobec kotów miejskich, jak np. utrudnianie i zamykanie dostępu do dotychczasowych schronień, straszenie, umyślne ranienie czy trucie, są formą znęcania się nad zwierzętami, sankcjonowaną prawem. Warto pamiętać, że koty wolno bytujące stanowią stały i pożyteczny element ekosystemu miejskiego, będąc naturalnymi wrogami myszy i szczurów, na które instynktownie polują, niezależnie od tego, czy są najedzone czy nie. Hamują jednocześnie ekspansję gryzoni, które są nosicielami groźnych dla ludzi chorób. Koty wolno żyjące potrzebują pomocy człowieka, a człowiek, aby uniknąć plagi gryzoni, potrzebuje kotów wolno żyjących.

Jesteśmy przekonani, że apel spotka się z Państwa zrozumieniem i akceptacją, a jego realizacja, podobnie jak w latach ubiegłych, pomoże zwierzętom przetrwać trudny zimowy okres.