Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Poprawa efektywności energetycznej budynków – list  Ministra Rozwoju i Technologii

Główna treść

Poprawa efektywności energetycznej budynków – list  Ministra Rozwoju i Technologii

W czasach, kiedy o energetyce wiele mówi się w kontekście alternatywnych źródeł energii oraz jej oszczędzania, znajomość pojęcia efektywności energetycznej jest właściwie podstawą świadomego, ekologicznego stylu życia. Niezależnie od funkcji budynku, jego działalność zawsze będzie wymagała pewnych nakładów energii.

Zdaniem Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budy ważne jest wzmocnienie wszystkich działań, które dotyczą poprawy efektywności energetycznej zasobów budowlanych w całym kraju.

W piśmie do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast zwraca uwagę na rolę działań informacyjnych i edukacyjnych, których celem jest wsparcie mieszkańców w procesie podejmowania decyzji, które dotyczą rozwiązań technicznych i energetycznych opłacalnych z punktu widzenia ich domowych budżetów.

Szczegółowe informacje dotyczące:

– obowiązujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków;

– podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze, umożliwiającej obywatelom podjęcie

decyzji o działaniach, które w sposób możliwie jak najbardziej efektywny (optymalnym

zarówno pod względem technicznym, jak i kosztów) przyniosą oczekiwane rezultaty;

– dostępnych programów finansowych, wspierających poprawę charakterystyki energetycznej budynków, wraz z warunkami ich wykorzystania

Znajdziemy na stronie ministerstwa pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow

List Ministra Rozwoju i Technologii (kliknij)