Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Poradnia nie zniknie z Wolbromia

Główna treść

Poradnia nie zniknie z Wolbromia

Niektórych wolbromian zaniepokoiła zasłyszana wieść, że olkuska rada powiatu zlikwidowała lokalną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i nie będą mieli możliwości korzystania z pomocy specjalistów na miejscu. Mieszkańcy nie muszą się jednak obawiać, bo co prawda radni podjęli uchwałę o zamiarze likwidacji poradni, ale w praktyce nie oznacza to, że zostaną bez pomocy psychologów i pedagogów. Od listopada będzie ona filią Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olkuszu z siedzibą w Wolbromiu.

Z propozycją zmian wyszedł zarząd powiatu, a przychyliła się do niej Rada Powiatu, która przegłosowała uchwałę na ostatniej sesji. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy ulicy Skalskiej w Wolbromiu jest jednostką oświatową, którą prowadzi powiat olkuski. Dotychczas zgłaszać się do niej mogli jedynie mieszkańcy gmin Wolbrom i Trzyciąż. – Zaproponowaliśmy zmiany z trzech podstawowych powodów. Pierwszym z nich jest zwiększenie dostępności mieszkańcom powiatu z usług świadczonych przez tego typu jednostki. W związku ze zniesieniem przywiązania świadczeniobiorcy do przypisanej mu placówki, będzie mógł skorzystać z usług filii lub placówki macierzystej. Drugi powód to oszczędności, wynikające ze zmniejszenia części etatu na obsługę księgową oraz wydatków na zarządzanie nią. Oprócz tego polepszą się kwestie organizacyjne, na przykład jeśli konieczne będzie znalezienie zastępstwa za pracownika na przebywającego na urlopie lub zwolnieniu – tłumaczy wicestarosta Paweł Piasny.

Na chwilę obecną Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wolbromiu jest najmniejszą jednostką organizacyjną powiatu spośród realizujących zadania oświatowe, w strukturze której jest 6 etatów pedagogicznych i niewiele ponad 2 etaty administracyjno-obsługowe. Konsekwencją kadrową zmian będzie likwidacja stanowiska dyrektora poradni (obecna dyrektor ma już prawa emerytalne) oraz realizacji usługi księgowej przez poradnię w Olkuszu. Planuje się przeniesienie pracowników wolbromskiej placówki do poradni olkuskiej, ale będą oni świadczyć usługi w filii, bez zmiany miejsca pracy. Zdaniem zarządu powiatu, nowa propozycja nie zmienia zakresu świadczonych usług, ale polepszy warunki i dostępność świadczeń.

Emilia Kotnis-Górka
Przegląd Olkuski