Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: „Posiłek w szkole i w domu” – 138.078,22 zł dotacji dla szkół gminy Wolbrom

Główna treść

„Posiłek w szkole i w domu” – 138.078,22 zł dotacji dla szkół gminy Wolbrom

Informujemy, że Gmina Wolbrom otrzymała dofinansowanie w wysokości 138.078,22 zł z budżetu państwa w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków. Szkoły które otrzymały dofinansowanie to:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Wolbromiu, wchodząca w skład Zespołu Szkół w Wolbromiu w wysokości 80.000,00 zł,
  2. Szkoła Podstawowa w Gołaczewach wchodząca w skład Zespołu Szkół w Gołaczewach w wysokości 58.078,22 zł.

W ramach zadania planuje się doposażenie oraz poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni) na łączną kwotę 172.597,75 zł przy wkładzie własnym Gminy Wolbrom w wysokości 34.519,53 zł. Z  przyznanych środków zostanie zakupiony sprzęt pozwalający usprawnić procesy technologiczne przygotowania posiłków dla dzieci szkolnych