Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Posiłek w szkole i w domu

Główna treść

Posiłek w szkole i w domu

Realizacja modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków – w 2019r.

Gmina Wolbrom otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 51 372,59 zł z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” z przeznaczeniem na realizację zadania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wolbromiu dla Szkoły Podstawowe Nr1 w Wolbromiu Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

W ramach zadania dokonane zostanie doposażenie i poprawa standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej (własnej kuchni i jadalni).

Całkowity koszt zadania wyniesie 64 215,74 zł, z czego wkład własny Gminy Wolbrom wyniesie 12 843,15 zł.