Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie.

Główna treść

Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie.

W nawiązaniu do oświadczenia z dn. 27 października br. w sprawie rozpowszechniania przez pana Stanisława Kołodzieja nieprawdziwych informacji na temat działań burmistrza Jana Łaksy w sprawie zaniechania budowy sali gimnastycznej przy ZS w Wolbromiu został wniesiony w trybie wyborczym wniosek do Sądu Okręgowego w Krakowie o zakazanie tego typu działań oraz przeproszenie i opublikowanie sprostowania, a także nakazanie p. Kołodziejowi wpłaty 5 tys. zł na rzecz PSOUU w Wolbromiu. Postanowienie sądu:

Postanowieniem Sądu Okręgowego w Krakowie Pan Stanisław Tomasz Kołodziej otrzymał zakaz rozpowszechniania informacji sugerujących, iż zaniechanie realizacji inwestycji polegającej na budowie hali sportowej w Zespole Szkół w Wolbromiu przy ul. Skalskiej nastąpiło na skutek podjęcia przez Burmistrza Miasta i Gminy Jana Łaksę decyzji o odstąpieniu od realizacji tego projektu budowlanego. Sąd nakazał też sprostowanie nieprawdziwych informacji wskazanych w pkt. 1 w formie ogłoszenia  opublikowanego na portalu www.wiadomościolkuskie.pl o treści:

„Stanisław Tomasz Kołodziej prostuje treść artykułu z dnia 21 października 2014 r. zamieszczonego na portalu internetowym wiadomościolkuskie.pl zatytułowanego „Jan Łaksa się nie sprawdził” i oświadcza, że rozpowszechniane przez niego informacje o rzekomym podjęciu decyzji o zaniechaniu realizacji budowy hali sportowej przy Zespole Szkół w Wolbromiu przy ul. Skalskiej są nieprawdziwe, bowiem odstąpienie od realizacji inwestycji nastąpiło z przyczyn niezależnych od Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom Jana Łaksy”

 Jako osoba wciąż sprawująca funkcję burmistrza mam nadzieję, że powyższe postanowienie sądu będzie przestrogą przed kolejnymi próbami szkalowania mojego dobrego imienia kłamstwami i pomówieniami.
Jan Łaksa