Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Postępy w rozbudowie oczyszczalni

Główna treść

Postępy w rozbudowie oczyszczalni

Z początkiem marca burmistrz Wolbromia Adam Zielnik wspólnie z prezesem WZWKGKiM Andrzejem Duchem oficjalnie przekazali wykonawcy plac budowy, pod rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków, rozpoczynając tym samym największą inwestycję kiedykolwiek realizowaną przez Miasto i Gminę Wolbrom. Wyczekiwana od lat inwestycja idzie pełną parą.

Dziś, po ponad pięciu miesiącach od rozpoczęcia budowy, widać wyrastające z ziemi nowe obiekty: zbiornika stabilizacji tlenowej, zbiornika uśredniajacego z pompownią, stacji mechanicznego czyszczenia, stacji dmuchaw, stacji odwadniania osadu, stacji magazynowania koagulatu, pompowni wody technologicznej, pompowni odcieków z odwadniania i budynku socjalno-warsztatowego. W ramach zadania modernizację przejdą dwa reaktory biologiczne biooxybloki, stacja zagęszczania osadu, zbiornik osadu nadmiernego oraz budynek energetyczny. Wykonawcą robót jest firma MIKO-TECH sp. z o.o. z Łazisk Górnych, która wykona zadanie w ciągu 16 miesięcy, a dla zrealizowanych robót udziela 90 miesięcznego okresu gwarancji jakości i rękojmi.

Koszt zadania wyniesie aż 30,1 mln zł. brutto z czego 15,8 mln zł. stanowi dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozyskana w 2018 r. przez naszą spółkę WZWKGKiM. Jako wkład własny, spółka pozyskała ponadto 9 mln. zł. preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW – podkreśla z dumą burmistrz Wolbromia Adam Zielnik.

Największa w gminie inwestycja jest realizowana w ramach: „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.