Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Postępy w termomodernizacji „Dwójki”

Główna treść

Postępy w termomodernizacji „Dwójki”

W sierpniu 2022 roku rozpoczęły się pierwsze prace zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu” – w ramach projektu „Rewitalizacja Zespołu Szkół Pod Lasem w Wolbromiu wraz z dobudową przedszkola i przebudową istniejącego boiska sportowego wraz z modernizacją sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem”.

Postęp prac jest widoczny. Jesienią zamontowano urządzenia fotowoltaiczne, dokonano wymiany pokrycia dachowego. Wymieniono zostały już wszystkie okna, za wyjątkiem pomieszczeń w podpiwniczeniu. Na ukończeniu są prace przy dociepleniu ścian elewacji. W trakcie są prace przy wymianie instalacji c.o. elektrycznej i oświetleniowej.

Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą robót firmą Zakład Usługowo-Sprzętowy Mirosława Basonia, zakończenie całości prac planowane jest na miesiąc lipiec. Tym samym, dzięki staraniom burmistrza Adama Zielnika, po latach oczekiwań, ostatnia niezrewitalizowana publiczna szkoła (druga co do wielkości w gminie Wolbrom), doczeka się należytej oprawy.

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół obejmuje wykonanie następujących robót:

– modernizacja systemu grzewczego- instalacja c.o., c.w.u., solarna wraz z wymianą źródła ciepła,

– docieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, ścian w gruncie,

– zmiana pokrycia dachowego na membranę EPDM;

– wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich;

– roboty odtworzeniowe ciągów pieszych i dojazdowych,

– remont zadaszeń i wejść do budynku,

– wymiana okien i drzwi zewnętrznych,

– montaż instalacji fotowoltaicznej.

Umowa objęła ponadto prace modernizacyjne sali gimnastycznej i istniejącego zaplecza higieniczo-sanitarnego jak:

– wymiana nawierzchni sportowej w sali gimnastycznej z parkietu na podłogę sportową systemową na legarach z nawierzchnią z wykładziny sportowej typu linoleum.

– wymiana osprzętu sportowego: kosze do gry w koszykówkę z konstrukcją, siatka do siatkówki, drabinki gimnastyczne,

– montaż osłon zabezpieczających na ścianach i grzejnikach,

– malowanie ścian sali gimnastycznej i zaplecza technicznego i sanitarnego,

– wymiana posadzek zaplecza technicznego i komunikacji na wykładzinę typu linoleum i zaplecza sanitarnego na płytki antypoślizgowe,

– przebudowa zaplecza sanitarnego sali gimnastycznej,

– wymiana płytek ściennych zaplecza sanitarnego oraz wymiana armatury sanitarnej.

– wymiana drzwi wewnętrznych na sali gimnastycznej i zapleczu sali gimnastycznej.

Projekt realizowany przez Gminę Wolbrom „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolbromiu ul. Pod Lasem 1” jest dofinansowany ze środków Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu pochodzących z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG).

Wartość dofinansowania: 2 448 829,43 PLN, a całość zadania wynosi: 6.322.000,00 złotych.