Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Postój remontowy Elektrociepłowni

Główna treść

Postój remontowy Elektrociepłowni

Uprzejmie informujemy Odbiorców wytwarzanej przez nas energii cieplnej, o planowanym postoju remontowym.

Planowany postój remontowy trwać będzie w okresie:

od dnia 3 sierpnia 2019 r. (sobota) od godz. 6:00
do dnia 11 sierpnia 2019 r. (niedziela) do godz. 6:00.

Prowadzenie prac remontowych i konserwacyjnych spowoduje jednocześnie przerwę w dostarczaniu energii cieplnej pod postacią wody grzewczej dla odbiorców komunalnych oraz pary technologicznej i cieplej wody technologicznej dla odbiorców przemysłowych – w terminie jak wyżej.

Przerwa ta podyktowana jest koniecznością przeprowadzenia niezbędnych remontów, konserwacji i przeglądów urządzeń energetycznych, by zapewnić ich prawidłową pracę przez kolejny rok.
Przepraszamy Szanownych Odbiorców ciepła za zaistniałe utrudnienia.