Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: POWIAT DLA UKRAINY

Główna treść

POWIAT DLA UKRAINY

Jako przedstawiciele władz samorządowych z terenu powiatu olkuskiego wyrażamy swoją solidarność z całym społeczeństwem Ukrainy. Bezwarunkowo i stanowczo sprzeciwiamy się przemocy, która stała się udziałem niepodległego Państwa i sąsiada Polski.

Jesteśmy świadomi, że ten niesprowokowany czyn ze strony Rosji stanowi naruszenie podstawowych norm i zasad prawa międzynarodowego. Potwierdzamy nasze zdecydowane poparcie dla suwerenności, niepodległości i integralności terytorialnej Ukrainy w jej uznanych przez społeczność międzynarodową granicach.

W dniu dzisiejszym na wspólnej wideokonferencji wszyscy jednoznacznie zadeklarowaliśmy wzajemną współpracę w organizacji pomocy dla obywateli Ukrainy. Pozostajemy w stałym kontakcie z Wojewodą Małopolskim i Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz powiatowymi służbami sanitarnymi i porządkowymi na bieżąco analizując sytuację w tym zakresie.

O podejmowanych działaniach będziemy Państwa informować w komunikatach zamieszczanych na naszych stronach internetowych.