Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Powierzenie Obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu

Główna treść

Powierzenie Obowiązków Komendanta Powiatowego PSP w Olkuszu

Od dnia 28 stycznia 2018 roku Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Stanisław Nowak powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu mł. bryg. mgr Zbigniewowi Wrześniowi.Dotychczasowy Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu bryg. mgr inż. Dariusz Wilk z dniem 27 stycznia br. został odwołany z zajmowanego stanowiska przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w związku ze złożeniem raportu o zwolnienie ze służby w PSP.