Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: „Powodziówki” 2018 gotowe na Gwiazdkę

Główna treść

„Powodziówki” 2018 gotowe na Gwiazdkę

Po dwóch latach ciężkiej pracy planistycznej, organizacyjnej i logistycznej najgorsze odcinki dróg w Gminie Wolbrom wreszcie przestają straszyć mieszkańców i turystów. Modernizacja pięciu najbardziej zniszczonych odcinków dróg gminnych w Łobzowie, Kąpielach Wielkich, Miechówce, Domaniewicach, Wierzchowisku, Sulisławicach i Jeżówce dobiegła końca.Wysokość przyznanej przez wojewodę Piotra Ćwika dotacji, w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wyniosła łącznie 2.850.000,00 zł. na odcinki o łącznej długości 6,8 kilometra. Dodatkowo, na drogę w Domaniewicach, Gmina Wolbrom otrzymała od Lasów Państwowych prawie pół miliona złotych.  – Była to największa jednorazowa dotacja na „powodziówki” w historii Wolbromia. Dlatego składam serdeczne podziękowania dla Pana Ministra Joachima Brudzińskiego,wielkiego przyjaciela Ziemi Wolbromskiej, Pana Wojewody Piotra Ćwika za pomoc oraz naszego Radnego Powiatowego Piotra Gamrota za zaangażowanie – oznajmił burmistrz Adam Zielnik. Prace modernizacyjne na większości odcinków zostały już zakończone. Na samą Gwiazdkę nowa warstwa asfaltu pokryła odcinek drogi łączącej Łobzów z Miechówką. W ramach tzw. powodziówek, w 2018 roku zostały wykonane zadania:Nr 1 – Przebudowa i remont drogi gminnej nr 120686K oraz utwardzenie drogi leśnej w Domaniewicach. Nr 2 – Remont drogi gminnej „Jeżówka – Sulisławice (od Sulisławic do Cieplonki), (od torów do Marianowa), (Przerzut)” nr 120698K w Wierzchowisku i Jeżówce w km 0+000 –0+555, 2+409-3+226, 3+540-4+100.Nr 3 – Remont drogi gminnej „Wierzchowisko (Kol. Marianów)” nr 120667K w miejscowości Wierzchowisko i Brzozówka w km 0+190 – 1+390.Ich realizacją zajęło się Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Olkuszu S.A.  oraz Nr 4 – Remont drogi gminnej „Miechówka – Łobzów od drogi nr 1132K (Rozdarta Wrona)” nr 120695K w miejscowości Łobzów i Miechówka w km 0+000 – 1+185.Nr 5 – Remont drogi gminnej „Kąpiele Wielkie – Łobzów od drogi nr 1129K (Kol. Kąpielska)” nr 120693K w miejscowości Kąpiele Wielkie w km 2+461 – 3+356, prowadzone przez Wolbromski Zakład Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 

Zadanie nr 1