Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Powstaje nowy plac zabaw

Główna treść

Powstaje nowy plac zabaw

28 lipca 2014 r. Wojewoda Małopolski zatwierdził listę rankingową wniosków o dofinansowanie utworzenia szkolnych placów zabaw i zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. W ramach dodatkowego naboru w VI edycji Programu Rządowego „Radosna szkoła” dofinansowanie otrzymało 11 zadań, w tym Gmina Wolbrom, której przyznano115.450,00 złotych dotacji na budowę placu zabaw przy Zespole Szkół Pod Lasem. Pozostałe koszty urządzenia szkolnego placu zabaw pokryje Gmina Wolbrom.

Budową zajmie się firma p. Adama Dudzińskiego z Miechowa, która wygrała niedawno przetarg z ceną ofertową brutto 245.723,27 złotych. Zakres rozpoczętych przed kilkoma dniami prac obejmuje m.in: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, ułożenie obrzeży betonowych, wykonanie podbudowy pod nawierzchnię syntetyczną, wykonanie bezpiecznej nawierzchni syntetycznej, montaż urządzeń zabawowych, montaż elementów małej architektury (kosze i ławki parkowe) oraz wykonanie ogrodzenia. Wśród urządzeń zabawowych znajdą się: zestaw sprawnościowy, zestaw z dwiema zjeżdżalniami, dwa bujaki sprężynowe, cztery huśtawki (wahadłowa podwójna, bocianie gniazdo i dwie ważki) oraz tor przeszkód. Po wykonaniu  wszystkich prac obiekt stanie się nie tylko doskonałym miejscem zabaw dla dzieci ale także spotkań rodzinnych, zachęci jednocześnie do właściwego sposobu spędzania czasu wolnego przez dzieci i ich rodziny. 

W ramach naboru do VI edycji rządowego programu „Radosna szkoła” na 2014 rok  w Małopolsce złożono łącznie blisko sto wniosków na utworzenie lub modernizacje szkolnych placów zabaw oraz  na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole. Od początku programu tj. od 2009 roku wyposażono przeszło 1400 małopolskie szkoły w pomoce dydaktyczne i wybudowano 323 szkolnych placów zabaw.
W ramach programu „Radosna szkoła” został wcześniej wybudowany m. in. plac zabaw przy SP1 oraz wyposażono kąciki zabaw w podstawówkach dla najmłodszych uczniów.

Wiesław Biernacki