Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: POWSTANIE KLUB DZIECIĘCY W CHRZĄSTOWICACH

Główna treść

POWSTANIE KLUB DZIECIĘCY W CHRZĄSTOWICACH

W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH plus” 2017 Gmina Wolbrom otrzymała z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotację w wysokości 263 536,12 zł w tym kwota 255 536,12 zł z przeznaczeniem na tworzenie miejsc oraz 8 000,00 zł na ich funkcjonowanie. Program poświęcony jest tworzeniu nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnieniu ich funkcjonowania.Dzięki pozyskanym środkom finansowym zostanie utworzony Klub Dziecięcy w Chrząstowicach, gdzie powstanie 20 miejsc. W ostatnich kilku latach dane demograficzne dotyczące Gminy Wolbrom wskazywały stały wzrost  urodzeń. Dodatkowo z uwagi na dynamicznie rozwijający się przemysł rokrocznie spada odsetek osób bezrobotnych. Taka sytuacja implikuje konieczność zapewnienia zwiększonej ilości ośrodków i miejsc zapewniających opiekę dla dzieci rodziców pracujących.  Ze względu na brak żłobka oraz innych podmiotów prowadzonych przez Gminę zapewniających opiekę dla dzieci do lat 3 stało się koniczne zorganizowanie tego typu placówki. Istniejący budynek po byłej Szkole Podstawowej w Chrząstowicach ze względu na swoje położenie oraz infrastrukturę można efektywnie zaadoptować na klub dziecięcy. Do adaptacji przewidziano 8 pomieszczeń w tym 4 sale, trzy łazienki oraz korytarz. W 3 klasach byłej szkoły podstawowej, w której uczyły się dzieci z tamtejszej miejscowości, zaplanowany został całkowity remont. Jedna z sal zostanie zaadoptowana jako pomieszczenie socjalno-magazynowe, a z pozostałych dwóch powstanie sala, w której będą przebywać dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia. Czwarte pomieszczenie zostało już odnowione i dostosowane do obowiązujących standardów.    W chwili obecnej na terenie Gminy Wolbrom funkcjonują przedszkola publiczne oraz niepubliczne i tylko jeden klub dziecięcy należący do osoby prywatnej. Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców samorząd zabiega o stworzenie nowych miejsc opieki dla najmłodszych dzieci. Budynek po byłej Szkole Podstawowej z dogodnym dojazdem umożliwiającym dostęp  osobom niepełnosprawnym doskonale wpisuje się w cele programu Maluch +. Dodatkowym atutem będzie zatrudnienie wyspecjalizowanej kadry, która za najwyższy cel będzie stawiać sobie dobro swoich podopiecznych. Powstanie klubu dziecięcego pozwoli matkom na szybszy powrót do pracy, czego dotychczas nie mogły zrobić bowiem dzieci do przedszkola przyjmowane były dopiero od 2,5 roku życia i tylko wówczas gdy pozwalały na to wolne miejsca.Dzięki otrzymanej dotacji osiągnięte zostaną obowiązujące standardy dotyczące funkcjonowania klubów dziecięcych. Sale zostaną wyposażone w sprzęt oraz zabawki edukacyjne posiadające odpowiednie certyfikaty i atesty. Tym samym najmłodszym,  przebywającym w klubie dziecięcym zostanie zapewniona możliwość uczenia się poprzez zabawę oraz opieka w czasie, gdy rodzice nie mogą jej sprawować osobiście. Co ważne, nowo powstała placówka zapewni dzieciom opiekę w warunkach zbliżonych do warunków domowych. Dzięki temu dzieci będą czuły się bezpiecznie, a odpowiednio przygotowana kadra pomoże im się szybciej rozwijać, zdobywać nowe umiejętności, nawiązywać relacje z innymi dziećmi, a także wspomoże naukę samodzielne