Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: ,,Poznaj Polskę” – 113 tys. zł dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki dla szkół z miasta i gminy Wolbrom

Główna treść

,,Poznaj Polskę” – 113 tys. zł dotacji z Ministerstwa Edukacji i Nauki dla szkół z miasta i gminy Wolbrom

Gmina Wolbrom zakwalifikowała się do otrzymania dofinansowania w formie dotacji celowej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki.

Nazwa projektu: ,,Poznaj Polskę”.

Wartość całkowita projektu: 220 036,00 zł
Kwota dofinansowania: 113 000,00 zł

Projekt ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego  dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru.

Środki przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej zostaną przekazane na dofinansowanie 11 wycieczek szkolnych dla uczniów szkół podstawowych z Gminy Wolbrom. Szkoły, które zakwalifikowały się do programu i otrzymają dofinansowanie w 2022 r.:

1. Szkoła Podstawowa w Chełmie,

2. Szkoła Podstawowa w Dłużcu,

3. Szkoła Podstawowa w Kąpielach Wielkich wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kąpielach Wielkich,

4. Szkoła Podstawowa w Łobzowie wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Łobzowie,

5. Szkoła Podstawowa w Zarzeczu wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zarzeczu,

6. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Wolbromiu wchodząca w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wolbromiu.