Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Prace nad zalewem jeszcze w tym roku

Główna treść

Prace nad zalewem jeszcze w tym roku

Zakończył się wreszcie kilkumiesięczny proces oceny naszego wniosku o dofinansowanie zagospodarowania części terenu wokół wolbromskiego zalewu. Ponieważ projekt będzie realizowany jeszcze w tym roku Gmina ogłosiła już przetarg na wykonanie tego zadania. Jeżeli wszytko przebiegnie bez przeszkód, inwestycja ma być zakończona do 15 grudnia.

Zagospodarowanie części terenu przy Zalewie Wolbromskim po stronie południowej – od strony drogi wojewódzkiej przy parkingu – z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i Rozwój wsi, realizowanego w ramach Programu, oś 4 Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju będzie możliwe dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu naszego wniosku złożonego przez Gminę Wolbrom. Burmistrz Jan Łaksa i skarbnik Jan Turek podpisali już w tej sprawie stosowną umowę z Urzędem Marszałkowskim w Krakowie.

Roboty będące przedmiotem zamówienia obejmują zagospodarowanie terenu przy zalewie od strony południowej oraz wykonanie ścieżki dla pieszych wzdłuż jezdni  od strony zachodniej zalewu. Od strony południowej zaplanowane jest wykonanie trzech stref wypoczynku: części integracyjnej, strefy aktywnego wypoczynku i strefy cichego wypoczynku. Wszystkie te części mają być połączone ciągiem pieszym, wykonanym z kostki brukowej i asfaltu. W całej strefie zaprojektowano ławki parkowe, ścieżkę utwardzoną, prowadzącą wzdłuż zbiornika wodnego w otoczeniu naturalnej zieleni oraz szpaleru krzewów. Część terenu przylegającego do drogi wyznaczono jako strefę techniczną. W części środkowej placu przeznaczonej do  aktywnego wypoczynku mają powstać:  ścieżka o szerokości 3 m, ogrodzony plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz miejsca, gdzie staną ławki ze stolikami, mogące służyć do pikników i gier. W strefie integracyjnej przewidziano wykonanie elementów małej gastronomii: stoliki  i altanki.

Ewa Barczyk