Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Prace przy modernizacji nawierzchni jezdni w Kalisiu zakończone

Główna treść

Prace przy modernizacji nawierzchni jezdni w Kalisiu zakończone

Nieco wcześniej niż zakładano, zakończyły się prace przy modernizacji nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 1121K w Kalisiu. Tym samym przywrócono już stałą organizację ruchu.

Modernizacja objęła 280 metrowy odcinek drogi wraz z odtworzonymi poboczami. Koszt inwestycji wyniósł przeszło 200 tys. zł, z czego 50 % stanowi wkład Gminy Wolbrom.

Uwzględniając wniosek Starosty w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Olkuskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom zwrócił się do Radnych o przyznanie dotacji podczas sesji we wrześniu ubiegłego roku. Pomoc finansowa została udzielona Uchwałą NR LVIII/476/2022.

Wykonanie modernizacji tego odcinka drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa jej użytkowników oraz komfort podróżowania.