Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Prace przy modernizacji „Rędzinówki” rozpoczęte

Główna treść

Prace przy modernizacji „Rędzinówki” rozpoczęte

Jak już informowaliśmy, na wniosek Burmistrza Adama Zielnika radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Olkuskiemu pomocy finansowej na dokończenie modernizacji drogi powiatowej nr 1120K tzw. Rędzinówki. Pierwsze prace już się rozpoczęły. Wykonuje je firma P.U.H. „DOMAX” z Boronowa z ceną ofertową 655 tys. złotych.

Zamówienie, które ma być zrealizowane do końca 2021 roku polega na przebudowie drogi powiatowej nr 1120K, polegającej m.in. na ułożeniu nowej warstwy podbudowy, warstwy wiążącej i ścieralnej z mieszanek mineralno-bitumicznych, częściowej wymianie warstw konstrukcyjnych jezdni oraz wykonaniu rowu krytego na odcinku ok. 75 m. Modernizacji zostanie poddany odcinek o długości ok. 1060 metrów. W 2017 roku, ze środków Powiatu Olkuskiego oraz Gminy Wolbrom został zmodernizowany 1410 m. odcinek tej drogi.

– Kilka lat temu udało się wyremontować odcinek od „Bydlinki” do kościoła. Pozostał odcinek od kościoła do DW 794. Teraz się nim zajmiemy wraz z Panem Starostą Bogumiłem Sobczykiem, któremu niniejszym serdecznie dziękuję. W ramach inwestycji dokonamy też odwodnienia słynnego zakrętu, żeby raz na zawsze zakończyć związaną z nim niekończącą się opowieść – oznajmił burmistrz Adam Zielnik.

W sprawie remontu tegoż odcinka interweniowali u Burmistrza mieszkańcy Dłużca na czele z sołtysem Adamem Taborem. Niezależnie od faktu, że niniejsza droga jest we władaniu Zarządu Drogowego w Olkuszu, Burmistrz Adam Zielnik zwrócił się do Starostwa o ujęcie w budżecie Powiatu Olkuskiego wyremontowania niniejszego odcinka podtrzymując stanowisko partycypacji w kosztach 50 % wartości inwestycji, bądź pokrycia wartości zakupu materiałów niezbędnych do wykonania prac. Deklaracja Burmistrza została pomyślnie przyjęta i tym samym, wspólnymi siłami ważny odcinek drogi przez wieś zostanie zmodernizowany w kosztach 50% Powiat Olkuski + 50% Gmina Wolbrom.