Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Pracodawco przyłacz się do aktywizacji bezrobotnych!

Główna treść

Pracodawco przyłacz się do aktywizacji bezrobotnych!

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu zaprasza pracodawców do składania wniosków o zorganizowanie staży dla osób bezrobotnych – realizowanych w ramach projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie olkuskim (I)” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Beneficjentami projektu mogą być osoby bezrobotne w wieku 30  lat  i  więcej, z ustalonym II profilem pomocy, należące przynajmniej do jednej z grup:

•    osoby powyżej 50 roku życia
•    osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)

Wnioski dostępne są na stronie internetowej: www.pup-olkusz.pl oraz w siedzibie Urzędu, pok. nr 11 lub u swojego doradcy klienta.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY WSZYSTKICH PRACODAWCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu