Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Pracownik Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego będzie przyjmował w UMiG Wolbrom

Główna treść

Pracownik Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego będzie przyjmował w UMiG Wolbrom

Aby ułatwić mieszkańcom miasta i gminy Wolbrom kontakt z Wydziałem Architektury Starostwa Powiatowego, w każdy piątek w UMiG będzie pełniony dyżur pracownika Wydziału Architektury. W pokoju nr 117, mieszkańcy naszej gminy będą mogli dokonywać formalnych zgłoszeń dotyczących wymiany pokryć dachowych i ich remontów, które uległy uszkodzeniom między innymi na skutek klęsk żywiołowych.