Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Pracują nad zmianą ustawy śmieciowej

Główna treść

Pracują nad zmianą ustawy śmieciowej

Minister Środowiska powołał Zespół ds. analizy wdrażania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W jego skład weszli eksperci pod kierownictwem prof. Andrzeja Kraszewskiego. Uruchomiony został także specjalny adres e`mail: odpady@mos.gov.pl, pod który można wysyłać uwagi i propozycje zmian funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Zespół zakończy pracę z końcem czerwca.

Zespół, który skupia przedstawicieli środowisk związanych z funkcjonowaniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, m.in.: przedstawicieli miast, gmin wiejskich, urzędów marszałkowskich, właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców realizujących zadania przewidziane w ustawie, przeprowadzi analizę stanu wdrażania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Na jej podstawie zespół przedstawi ministrowi propozycje rozwiązań organizacyjnych, legislacyjnych i ekonomicznych, które usprawnią działanie nowego systemu.

Do głównych zadań Zespołu należeć będzie m.in. kompleksowa analiza nowego systemu gospodarki odpadami, w tym systemu identyfikacja problemów związanych z jego wdrażaniem oraz wypracowanie propozycji rozwiązań w tym zakresie. Szefem grupy, która ma pracować do 30 czerwca 2014 r.  jest były minister środowiska prof. Andrzej Kraszewski, a jego zastępcą prof. Marek Górski z Uniwersytetu Szczecińskiego. W skład zespołu wchodzą też: doradca ministra Jan Polaczek, Marcin Chełkowski – Ove Arup & Partners International Ltd., Krzysztof Choromański – Związek Miast Polskich, dr Grażyna Ciemniak – Unia Metropolii Polskich, Ryszard Deluga – Związek Województw RP, Adam Ludwikowski – Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, dr inż. Piotr Manczarski – Politechnika Warszawska, Dariusz Matlak – Polska Izba Gospodarki Odpadami, Barbara Różewska – Stowarzyszenie Mieszkańców „Grunt to Warszawa”, Edward Trojanowski – Związek Gmin Wiejskich RP, Tomasz Uciński – Krajowa Izba Gospodarki Odpadami. Głos doradczy będą mieli także przedstawiciele administracji państwowej, samorządów czy środowisk naukowych i gospodarczych.

Swoje uwagi i propozycje zmian w funkcjonowaniu systemu moga zgłaszać także mieszkańcy, właściciele nieruchomości i przedsiębiorcy zajmujący się gospodarką odpadami pod specjalnym adresem mailowym: odpady@mos.gov.pl. Ministerstwo zapewnia, że uwagi będą publikowane na stronie www.naszesmieci.pl i zostaną przekazane do rozpatrzenia zespołowi ds. wdrażania ustawy.

Ewa Barczyk
na podst. inf. MŚ