Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Precyzują się plany wobec oczyszczalni

Główna treść

Precyzują się plany wobec oczyszczalni

W ciągu ostatnich dni wiele działo się wokół sprawy modernizacji wolbromskiej oczyszczalni i planów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej gminy Wolbrom w najbliższej i nieco dalszej przyszłości. Naukowcy z Politechniki Krakowskiej ukończyli bowiem zlecone przez burmistrza opracowanie koncepcji dotyczących dalszego postępowania w zakresie modernizacji oczyszczalni i gospodarki ściekami z naszego terenu. Równocześnie trwają zabiegi o pozyskanie środków zewnętrznych na realizacje zadania.

Przypomnijmy, że sprawa oczyszczania ścieków w gminie Wolbrom zajmuje samorządowców już od 20 lat i w tym okresie powstało kilka koncepcji na temat rozwiązania zagadnienia. W poprzednim roku zakończono postępowanie związane z uzyskaniem pozwolenia na modernizację oczyszczalni według przygotowanego kilkanaście miesięcy wcześniej projektu, ale nowy burmistrz Adam Zielnik, pełny wątpliwości, czy projekt nie jest niepotrzebnie rozbudowany i zbyt kosztowny, wstrzymał jego dalszą realizację. Zbadanie sprawy zlecił fachowcom z Politechniki Krakowskiej, którzy nie tylko mieli ocenić zasadność zastosowania w projekcie konkretnych rozwiązań, ale także zaproponować inne warianty postępowania.

Zlecone prace, w wyniku których powstały 4 alternatywne koncepcje,  zostały właśnie zakończone, a burmistrz podjął decyzję, która z nich jest najbardziej optymalna i zapowiada, że będzie do niej przekonywał radnych.  Priorytetem wciąż jest modernizacja istniejącej oczyszczalni, która będzie obsługiwała ścieki dopływające do niej z wytyczonej aglomeracji, a także – do czasu realizacji dalszych etapów koncepcji – będzie przyjmowała ścieki dowożone beczkowozami z terenu sołectw spoza niej. W wyniku wykonanych analiz okazało się, że gotowy projekt, na który gmina ma już pozwolenie na budowę nie jest zły, ale istnieje możliwość zmniejszenia kosztów finansowych jego  realizacji, poprzez zmniejszenie zakresu prac, które nie są niezbędne. Kuż z zakresu opracowania wynika możliwość obnizenia kosztów o 3 mln zł, a uwzględniając dotychczasowe rozwiązanie problemu osadów, tj. ich wywóz przez firmę wyłonioną w przetargu, koszty modernizacji spadłyby o kolejne 4 mln. zł. Tym samym wartość kosztorysowa modernizacji oczyszczalni może spaść z 32 do 25 mln zł.

Drugą sprawą, która rozważali naukowcy  jest rozbudowa w dalszej przyszłości sieci kanalizacyjnej na kolejnych terenach wiejskich (w mieście, w obrębie aglomeracji, kanalizacji brakuje już tylko w ul. Wyzwolenia). W dalszej perspektywie przyjęta koncepcja przewiduje, że w Chrząstowicach i Załężu powstaną dwie dodatkowe, znacznie mniejsze oczyszczalnie, które odbiorą ścieki z zachodniej części gminy Wolbrom, tak, by nie było konieczne pompowanie ścieków pod górę, w kierunku oczyszczalni w Wolbromiu. Pomysł nie jest nowy, ale w poprzedniej koncepcji go odrzucono, przyjmując, że utrzymanie jednej dużej oczyszczalni w Wolbromiu, przy funkcjonowaniu istniejącej już małej oczyszczalni w Jeżówce, będzie lepsze. Naukowcy zasugerowali, że choć budowa i utrzymanie dwóch dodatkowych obiektów będzie wymagało nakładów, to takie rozwiązanie sprawdzi się lepiej, ze względu na ukształtowanie terenu.

Przed przystąpieniem do przetargu na wykonanie modernizacji według istniejącego projektu zostanie dokonana ocena i podjęta decyzja, które elementy projektu da się zmienić, obniżając koszty bez  konieczności ponownego zabiegania o pozwolenie na budowę. W tym samym czasie Gmina zleci przygotowanie wniosku o dofinansowanie inwestycji z  Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, do którego nabór został już ogłoszony. Ponieważ koszty modernizacji wynikające z projektu są ogromne, pozyskanie środków zewnętrznych w zasadzie warunkuje szanse Gminy na doprowadzenie do koniecznej inwestycji.

Przed Gminą Wolbrom ogromne wyzwanie, bo modernizacja starej oczyszczalni jest bezwzględnie konieczne. Wytyczne przyjęte w nowej perspektywie unijnej sprzyjają jednak takim inwestycjom, więc jest spora szansa na uzyskanie finansowej pomocy na realizację tego zadania.