Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Prezentacje ze spotkania „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców” w Miechowie

Główna treść

Prezentacje ze spotkania „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców” w Miechowie

8 maja w Miechowie odbyło się spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie dla przedsiębiorców” w Miechowie przeznaczone dla zainteresowanych osów, które chcą pozyskać informacje na temat aktualnych możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich na rozwój własnego biznesu.

Spotkanie prowadzili specjaliści Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Krakowie we współpracy z ekspertami Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, którzy szczegółowo omawiali aktualne projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich na rozwój własnej działalności gospodarczej.

Dla tych, co nie mogli uczestniczyć w spotkaniu przedstawimy prezentacje z najważniejszymi informacjami.