Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Program Czyste Powietrze 2022. Od 25 stycznia nawet 69 tys. zł dotacji

Główna treść

Program Czyste Powietrze 2022. Od 25 stycznia nawet 69 tys. zł dotacji

Program Czyste Powietrze ma na celu likwidację tzw. kopciuchów i zachęcenie do termomodernizacji domów. Od 25 stycznia 2022 ruszyła III część programu Czyste Powietrze z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł dla mniej zamożnych oraz nowymi, łatwiejszymi zasadami. Poznaj szczegóły programu Czyste Powietrze 2022.

Ile można uzyskać?

Osoby o miesięcznym dochodzie nieprzekraczającym 900 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1260 zł w gospodarstwach wieloosobowych mogą uzyskać dotację do 69 tys. zł. Wsparcie dotyczy również osób z ustalonym prawem do zasiłku.

Obecnie Program Czyste Powietrze dzieli się na trzy części:

Pierwsza – podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł,

Druga – podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

Trzecia – najwyższy poziom dofinansowania, nawet 69 tys. zł dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych. Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w tym przypadku wyniesie do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe). Wsparcie przysługuje osobom z ustalonym prawem do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Wprowadzenie nowej – trzeciej części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwa etapy.

Etap I. Rozpoczął się 25 stycznia 2022 r. Ważne zmiany w porównaniu do pozostałych części:

Ułatwienia prowadzenia inwestycji – liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinansowania zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach).

Kredyt Czyste Powietrze dostępny w przypadku pierwszej i drugiej części programu nie obowiązuje w części trzeciej.

Nowy załącznik – przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik (nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”) – dostępny na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka „Weź dofinansowanie”), oraz na stronach poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Etap II . W przygotowaniu. Będzie dotyczył prefinansowania wydatków oraz pomocy wnioskodawcom w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu inwestycji.

Inne zmiany obowiązujące od 25 stycznia we wszystkich trzech częściach:

1. Program Czyste Powietrze może łączyć się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości.

2. Umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

3. Dopuszczenie do programu kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny.

4. Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Kolejna zapowiedź dotacji w budynkach wielorodzinnych

– Niebawem szansę na wymianę „kopciucha” z dotacją będą mieli również mieszkańcy budynków wielorodzinnych, dla których przygotowujemy nowy program o zasięgu ogólnopolskim – zapowiada minister klimatu Anna Moskwa.