Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie

Główna treść

Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olkuszu informuje, iż w związku z sytuacją epizootyczną w zakresie ASF podjęte zostały działania na rzecz pomocy rolnikom. Został uruchomiony „Program wsparcia gospodarstw utrzymujących świnie”.Program obejmuje już istniejące lub zmodyfikowane oraz nowe instrumenty zapewniające realizację działań zarówno prewencyjnych, jak i wspierających odbudowę gospodarstw dotkniętych skutkami występowania ASF w Polsce. Pomoc dla rolników w ramach tego programu obejmuje:

  •   bioasekurację gospodarstw,
  •   eliminację następstw zjawiska zaniżonej ceny skupu żywca w strefach ASF,
  •   osłonę zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych,
  •   odbudowę pogłowia świń,
  •   wsparcie w zakresie przetwórstwa i skracania łańcucha dostaw.

 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego programu dostępne są na stronie MRiRW pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/program-wsparcia-gospodarstw-utrzymujacych-swinie

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Olkuszu (plik PDF)