Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Projekt Building Bridges – Civic Capital in Local Communities adresowany do organizacji pozarządowych z mniejszych miejscowości

Główna treść

Projekt Building Bridges – Civic Capital in Local Communities adresowany do organizacji pozarządowych z mniejszych miejscowości

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w projekcie Building Bridges – Civic Capital in Local Communities realizowanego w ramach Programu CERV (Citizens, Equality and Values). Składają się na niego dwie duże ścieżki – wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz programy grantowe. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące realizacji projektu dostępne są pod podanymi poniżej linkami:

https://frdl.org.pl/aktualnosci/krajowy-kongres-wspolpracy-lokalnej-rozpoczynamy-zgloszenia

https://frdl.org.pl/aktualnosci/konkurs-na-duze-granty-do-60-tys-euro-dla-organizacji-pozarzadowych-projekt-building-bridges