Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Projekt ”Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Główna treść

Projekt ”Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski”

Projekt „Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski” jest współfinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Działania 4.1. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1. Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPMP.04.0101-12-1100/17-00-XVII/426/FE/18 została podpisania w dniu 19 października 2018 r., a na jej podstawie:

 • Całkowita wartość projektu wynosi: 110.890.509,24 PLN
 • Całkowite wydatki kwalifikowalne wynoszą: 98.769.749,80 PLN
 • Dofinansowanie UE (EFRR) wynosi: 59.261.849,86 PLN

Okres realizacji projektu: projekt będzie realizowany do dnia 30 czerwca 2021 r.
Podstawowe założenia projektu:
CELE PROJEKTU
CEL OGÓLNY – Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej w finalnym zużyciu energii oraz poprawa jakości powietrza na terenie Małopolski
CEL SZCZEGÓŁOWY – Instalacja małych źródeł energii, zlokalizowanych blisko odbiorcy, zmniejszających straty przesyłowe oraz zapewniających efekt ekologiczny poprzez wzrost udziału energii odnawialnej w konsumpcji (energetyka rozproszona) oraz znacząca poprawa jakości powietrza, a w konsekwencji jakości życia na terenie 31 gmin biorących udział w projekcie partnerskim
CEL BEZPOŚREDNI – znaczące zwiększenie udziału OZE w produkcji energii elektrycznej i cieplnej w 5 841 budynkach i obiektach na obszarze 31 gmin zaangażowanych we wdrażanie projektu.

Liczba Partnerów: 32 (31 gmin oraz Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa)
Wskaźniki produktu:

 1. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 14 319,46 MWhe/rok
 2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 8 765,6 MWht/rok
 3. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI 34) – 7 670,7 tony równoważnika CO2/rok

Partnerzy projektu:

 1. Gmina Skrzyszów
 2. Gmina Lisia Góra
 3. Gmina Żabno
 4. Gmina Tarnów
 5. Gmina Wierzchosławice
 6. Gmina Zakliczyn
 7. Gmina Ryglice
 8. Gmina Ciężkowice
 9. Gmina Tuchów
 10. Gmina Gromnik
 11. Gmina Charsznica
 12. Gmina Miechów
 13. Gmina Słaboszów
 14. Gmina Racławice
 15. Gmina Kozłów
 16. Gmina Książ Wielki
 17. Gmina Gołcza
 18. Gmina Niepołomice
 19. Gmina Wieliczka
 20. Gmina Myślenice
 21. Gmina Gdów
 22. Gmina Biskupice
 23. Gmina Kłaj
 24. Gmina Jodłownik
 25. Gmina Rabka – Zdrój
 26. Gmina Bukowno
 27. Gmina Klucze
 28. Gmina Krzeszowice
 29. Gmina Olkusz
 30. Gmina Trzyciąż
 31. Gmina Wolbrom