Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Projekt „Już pływam” po raz kolejny w Gminie Wolbrom

Główna treść

Projekt „Już pływam” po raz kolejny w Gminie Wolbrom

Dzięki przystąpieniu do realizacji przez Gminę Wolbrom projektu pn. „Już pływam” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, 315 uczniów z naszych gminnych podstawówek będzie mogło zdobyć podstawowe umiejętności poprawnej techniki pływania, a co za tym idzie bezpieczne zachowanie się w wodzie, podnosząc równocześnie ogólną sprawność fizyczną.Całość zadania, które będzie realizowane w tym roku na wolbromskim basenie oszacowano na kwotę 72.580 zł, w tym z pomocy finansowej  Województwa Małopolskiego – 20.100 zł, z wkładu własnego gminy 20.980 zł,  opłaty rodziców – 31.500 zł.  Zadanie będzie realizowane na krytej pływalni w Wolbromiu w ramach zagospodarowania czasu wolnego uczniów.  Nauka pływania dla dzieci ze  szkół podstawowych rozpocznie się już od 13 marca i potrwa do 30 czerwca 2017 roku.  Zaplanowano 20 godzin lekcyjnych zajęć dla 21 grup.  Realizacja Projektu przyczyni się do :a) nabycia podstawowych umiejętności pływackich:

  • opanowania różnych form wejścia do wody i wyjścia z niej;
  • opanowania podstawowych czynności ruchowych w środowisku wodnym;
  • opanowanie ćwiczeń oddechowych i wypornościowych;
  • opanowanie leżenia na piersiach i na grzbiecie;
  • opanowanie pływania elementarnego, potwierdzonego pozytywnym wynikiem  sprawdzianu umiejętności pływackich na zakończenie nauki pływania

b) poprawy kondycji i podniesienie sprawności fizycznej uczniówc) wdrożenia uczniów do aktywnego spędzania czasu wolnego Dla wielu dzieci udział w projekcie jest jedyną szansą na zdobycie ważnej umiejętności, jaką jest pływanie, ponadto uczestnictwo w tego typu zajęciach może stanowić dodatkową inspirację do aktywnego spędzania wolnego czasu.