Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Projekt Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – MOWES Subregion Małopolska Zachodnia

Główna treść

Projekt Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – MOWES Subregion Małopolska Zachodnia

Uprzejmie informujemy, że dnia 23 stycznia 2017 roku rozpoczęliśmy pierwszy nabór Grup Inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych, w tym JST zainteresowanych uruchomieniem przedsiębiorstwa społecznego. W projekcie Grupa Inicjatywna może uzyskać wsparcie szkoleniowo-doradcze i dotację na utworzenie lub przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego (w tym spółdzielni socjalnej).

Termin zakończenia pierwszego naboru – 6 lutego 2017 roku (decyduje data wpływu).

Do udziału w projekcie zapraszamy zainteresowane Grupy Inicjatywne składające się
z osób fizycznych lub przedstawicieli osób prawnych uprawnionych do powołania przedsiębiorstwa społecznego w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Wymóg konieczny dla wszystkich kandydatów: