Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Projekt ”OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA”

Główna treść

Projekt ”OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA”

W Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzona jest rekrutacja do projektu „OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA”.

Skierowany on jest do osób, które ukończyły 18 rok życia i pochodzą z powiatu chrzanowskiego, olkuskiego, wadowickiego, oświęcimskiego, miechowskiego oraz krakowskiego przy tym spełniają minimum jedną wytyczną:

osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;

osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;

osoby korzystające z pomocy Opieki Społecznej.
W ramach projektu oferowane są:

  • opracowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji;
  • doradztwo oraz poradnictwo zawodowe;
  • poradnictwo specjalistyczne;
  • warsztaty aktywizacji;
  • pośrednictwo pracy;
  • szkolenia zawodowe;
  • staże;
  • usługi o charakterze zdrowotnym.

Więcej informacji udziela:
Regionalne Biuro Projektu
tel. 32 455 05 80
e-mail: marta.kulig@jmm.net.pl