Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Projekt partnerski ”Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”

Główna treść

Projekt partnerski ”Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej”

Zarząd Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie informuje, iż osoby pozostające bez pracy z obszaru Małopolski Zachodniej mogą uzyskać wsparcie na założenie mikroprzedsiębiorstwa w tym dotacje w kwocie do 22 700,00 zł.W projekcie pn. „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie na zakład

Zarząd Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w Chrzanowie informuje, iż osoby pozostające bez pracy z obszaru Małopolski Zachodniej mogą uzyskać wsparcie na założenie mikroprzedsiębiorstwa w tym dotacje w kwocie do 22 700,00 zł.

W projekcie pn. „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, udział wziąć mogą osoby po 30 r.ż., należące do jednej z grup:

  • kobiety;
  • osoby długotrwale bezrobotne;
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby o niskich kwalifikacjach;
  • osoby powyżej 50 r.ż.
    Nabór uczestników trwa do 14.07.2017 r.
    Dokumenty i dodatkowe informacje znajdują się na str. internetowej: www.czasnabiznes.eu