Wolbrom – Miejsko-gminny serwis informacyjny: Projekt pn. ”Samorząd bez barier”

Główna treść

Projekt pn. ”Samorząd bez barier”

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zaprasza do udziału w projekcie instytucje posiadające wiedzę i doświadczenie w realizacji działań z zakresu zapewniania dostępności oraz wspierania osób z niepełnosprawnościami.

Zgłoszenia można nadsyłać do 15 października 2019 r.

Ogłoszenie wraz z załącznikami dostępne jest pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/mswia/otwarty-nabor-na-partnera-do-projektu-pozakonkursowego-partnerskiego-samorzad-bez-barier